ت‍س‍ل‍ی‍ه‌ ال‍م‍ج‍ال‍س‌ و زی‍ن‍ه‌ ال‍م‍ج‍ال‍س‌ ال‍م‍وس‍وم‌ ب‍م‍ق‍ت‍ل‌ ال‍ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : م‍ج‍دی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ اب‍ی‌طال‍ب‌، ق‍رن‌ ق‌۱۱
‏عنوان و نام پديدآور : ت‍س‍ل‍ی‍ه‌ ال‍م‍ج‍ال‍س‌ و زی‍ن‍ه‌ ال‍م‍ج‍ال‍س‌ ال‍م‍وس‍وم‌ ب‍م‍ق‍ت‍ل‌ ال‍ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ اب‍ی‌طال‍ب‌ ال‍ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍م‍وس‍وی‌ ال‍ح‍ائ‍ری‌ ال‍ک‍رک‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ف‍ارس‌ ح‍س‍ون‌ ک‍ری‍م‌
‏مشخصات نشر : ق‍م‌: م‍وس‍س‍ه‌ ال‍م‍ع‍ارف‌ الاس‍لام‍ی‍ه‌، ۱۴۱۸ق‌. = ۱۳۷۶.
‏مشخصات ظاهری : ج‌ ۲
‏فروست : (م‍وس‍س‍ه‌ ال‍م‍ع‍ارف‌ الاس‍لام‍ی‍ه‌؛ ۸۴ و ۸۵)
‏شابک : ۳۰۰۰۰ری‍ال‌(دوره‌) ؛ ۳۰۰۰۰ری‍ال‌(دوره‌) ؛ ۳۰۰۰۰ری‍ال‌(دوره‌) ؛ ۳۰۰۰۰ری‍ال‌(دوره‌) ؛ ‎964-6289-09-6‬(ج‌.۱) ؛ ‎964-6289-11-8‬(ج‌.۲)
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌
‏موضوع : ح‍س‍ی‍ن‌ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌(ع‌)، ام‍ام‌ س‍وم‌، ۶۱ - ۴ق‌. -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
‏موضوع : خ‍ان‍دان‌ ن‍ب‍وت‌ -- س‍وگ‍واری‍ه‍ا
‏موضوع : واق‍ع‍ه‌ ک‍رب‍لا، ق‌۶۱
‏شناسه افزوده : ک‍ری‍م‌، ف‍ارس‌ ح‍س‍ون‌، ۱۳۳۱ - . م‍ح‍ق‍ق‌
‏شناسه افزوده : ب‍ن‍ی‍اد م‍ع‍ارف‌ اس‍لام‍ی‌
‏رده بندی کنگره : BP۴۱/۵‭/م‌۲۴ت‌۵
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۹۵۳۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۸-۴۰۷۱
‏اطلاعات رکورد کتابشناسی : فهرست قبلی
 
   آدرس ثابت  ت‍س‍ل‍ی‍ه‌ ال‍م‍ج‍ال‍س‌ و زی‍ن‍ه‌ ال‍م‍ج‍ال‍س‌ ال‍م‍وس‍وم‌ ب‍م‍ق‍ت‍ل‌ ال‍ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۶۹۴۰۱ ‬
‪ ۲۲۱۰۵۸۰ ‬
۱
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۶۹۴۰۲ ‬
‪ ۲۹۳۱۵۴ ‬
۱
۲
۱۳۷۶
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۶۹۴۰۳ ‬
‪ ۲۲۱۰۵۸۱ ‬
۲
۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۶۹۴۰۴ ‬
‪ ۴۶۱۸۷۷ ‬
۲
۱
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh