ن‍ی‍م‍ه‌ی‌ غ‍ای‍ب‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
راهنمای کاربران
صفحه کلید فارسی
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
   یادآوری مهم:
صفحه کلید را در حالت فارسی قرار دهید. اگر مرورگر شما از امکانات فارسی بهره‌مند نیست، می‌توانید برای تایپ فارسی از صفحه کلید فارسی استفاده نمایید.
برچسبی   
 
‏سرشناسه : س‍ن‍اپ‍ور، ح‍س‍ی‍ن‌، ‏‫۱۳۳۹ - ‏
‏عنوان و نام پديدآور : ن‍ی‍م‍ه‌ی‌ غ‍ای‍ب‌ / ح‍س‍ی‍ن‌ س‍ن‍اپ‍ور.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌ : چ‍ش‍م‍ه‌‏‫ ، ۱۳۷۸.‬‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫ ۳۲۴ص.‬
‏فروست : داس‍ت‍ان‌ ای‍ران‍ی‌‏‫ ؛ ۱۱.‬
‏شابک : ‏‫۱۵۰۰۰ری‍ال‌‏‬‏‬‏‫ : ‏‫‬‭‎964-5571-03-0‬‬‏‬‏‬ ؛ ‏‫۱۶۰۰۰ ریال ( چاپ دوم )‏‬ ؛ ‏‫۱۶۰۰۰ ریال ( چاپ چهارم )‏‬ ؛ ‏‫۱۶۰۰۰ ریال (چاپ ششم)‏‬ ؛ ‏‫۱۶۰۰۰ ریال (چاپ هفتم)‏‬ ؛ ‏‫۱۸۰۰۰ ریال (چاپ هشتم)‏‬ ؛ ‏‫۲۲۰۰۰ ریال (چاپ نهم)‏‬ ؛ ‏‫۲۲۰۰۰ ریال (چاپ دهم)‏‬ ؛ ‏‫۳۰۰۰۰ ریال (چاپ دوازدهم)‏‬ ؛ ‏‫۴۲۰۰۰ ریال‏‬‏‬‏‫: چاپ سیزدهم‏‬‏‫‬‭9789645571038 :‏‬‏‬ ؛ ‏‫۴۵۰۰۰ ریال‬: چاپ چهاردهم‏‫:‬ ‭964-362-196-0 ؛ ‏‫۵۲۰۰۰ ریال (چاپ پانزدهم) ‬‏‬
‏وضعیت فهرست نویسی : برون سپاری
‏يادداشت : چ‍اپ‌ دوم‌: ب‍ه‍ار ۱۳۷۹ .
‏يادداشت : چ‍اپ‌ چ‍ه‍ارم‌ و ششم: ۱۳۷۹.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ه‍ف‍ت‍م‌ و هشتم: ۱۳۸۰ .
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ن‍ه‍م‌: ۱۳۸۱.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ده‍م‌: زم‍س‍ت‍ان‌ ۱۳۸۲.
‏يادداشت : چاپ دوازدهم : بهار ۱۳۸۵.
‏يادداشت : چاپ سیزدهم: ۱۳۸۶.
‏يادداشت : چاپ چهاردهم: بهار ۱۳۸۷.
‏يادداشت : چاپ پانزدهم : زمستان ۱۳۸۷ .
‏موضوع : داستان‌های فارسی -- قرن ۱۴
‏رده بندی کنگره : ‏‫PIR۸۰۹۸ ‭/ن۲‏‫‬‭‭ن‌۹ ۱۳۷۸‭‮‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭‭۸‮فا‬۳/۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۸-۳۵۱۰
 
   آدرس ثابت  ن‍ی‍م‍ه‌ی‌ غ‍ای‍ب‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳/۴۷۵۸۰ ‬
‪ ۶۳-۴۷۵۸۰ ‬
۱
۱۰
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳/۷۷۴۶۲ ‬
‪ ۶۳-۶۶۰۶۱ ‬
۱۸
۱۳
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۲۵۶۶ ‬
‪ ۸۱۰۰-۲۵۶۶ ‬
۳۰
۱۳۷۹
۵
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۳۰۳۴۴ ‬
‪ ۲۸۳۷۵۰ ‬
۲۷
۱۳۸۷
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۳۰۳۴۵ ‬
‪ ۳۸۸۱۰۷ ‬
۱۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۷۰۵۶۲ ‬
‪ ۴۲۹۵۲۶ ‬
۵
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۷۰۵۶۳ ‬
‪ ۴۲۸۹۸۸ ‬
۶
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۸۷۲۳۲ ‬
‪ ۳۸۶۹۹۵ ‬
۱۵
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۹۱۵۸۰ ‬
‪ ۳۸۸۰۸۵ ‬
۱۱
۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۹۱۵۸۱ ‬
‪ ۳۸۷۱۱۲ ‬
۸
۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۰۰۳۰۰ ‬
‪ ۳۰۲۲۷۰ ‬
۲۶
۱۳۷۹
۵
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۰۰۳۰۱ ‬
‪ ۲۸۶۰۰۳ ‬
۲۵
۱۳۷۹
۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۰۳۱۶۰ ‬
‪ ۴۱۲۱۴۹ ‬
۳
۱۳۷۹
۶
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۰۳۱۶۱ ‬
‪ ۴۴۹۲۷۶ ‬
۷
۶
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۲۴۳۷۰ ‬
‪ ۴۱۲۱۵۱ ‬
۴
۱۳۸۰
۷
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۲۴۳۷۱ ‬
‪ ۳۸۸۰۵۸ ‬
۱۰
۶
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۴۹۵۴۶ ‬
‪ ۳۸۸۲۷۷ ‬
۱۴
۸
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۴۹۵۴۷ ‬
‪ ۳۸۷۱۲۹ ‬
۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۲۳۶۵۲ ‬
‪ ۳۸۸۱۰۲ ‬
۱۲
۹
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۳۸۹۴۶ ‬
‪ ۷۱۲۴۲۷ ‬
۲۸
۱۳۸۲
۱۰
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۳۸۹۴۷ ‬
‪ ۲۴۴۹۳۰ ‬
۲۱
۱۳۸۲
۱۰
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۸۶۵۸۹۷ ‬
‪ ۱۵۳۲۲۱۴ ‬
۲۲
۱۳۸۴
۱۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۸۱۶۱۹ ‬
‪ ۶۲۸۷۸۴ ‬
۱۶
۱۳۸۵
۱۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۸۱۶۲۰ ‬
‪ ۶۲۹۵۵۶ ‬
۱۷
۱۳۸۵
۱۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۱۵۱۰۶ ‬
‪ ۸۷۰۶۲۹ ‬
۱۹
۱۳۸۶
۱۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۱۵۱۰۷ ‬
‪ ۸۷۰۶۲۸ ‬
۲۰
۱۳۸۶
۱۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۵۲۰۳۹۰ ‬
‪ ۱۰۸۸۵۹۴ ‬
۲۳
۱۳۸۷
۱۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۵۲۰۳۹۱ ‬
‪ ۱۱۲۷۲۱۹ ‬
۲۴
۱۳۸۷
۱۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۳۳۵۳۳ ‬
‪ ۷۳۸۷۱۱ ‬
۳۲
۱۳۸۷
۱۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۳۳۵۳۴ ‬
‪ ۷۳۸۷۱۲ ‬
۳۱
۱۳۸۷
۱۵
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh