ن‍ه‌ م‍ق‍ال‍ه‌ در ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ ای‍ران‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ک‍ات‍وزی‍ان‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌، ‏‫۱۳۲۱ -‏‬
‏عنوان و نام پديدآور : ن‍ه‌ م‍ق‍ال‍ه‌ در ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ ای‍ران‌: ن‍ف‍ت‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌/ م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ ه‍م‍ای‍ون‌ ک‍ات‍وزی‍ان‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ع‍ل‍ی‍رض‍ا طی‍ب‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ر م‍رک‍ز‏‫، ۱۳۷۷.‭‬
‏مشخصات ظاهری : ۲۹۴ ص‌.‏‫: ج‍دول‌، ن‍م‍ودار.‭‬
‏فروست : ن‍ش‍ر م‍رک‍ز؛ ش‍م‍اره‌ ن‍ش‍ر ۳۵۱.
‏شابک : ‏‫۱۲۵۰۰ری‍ال‌‭‬: ‏‫‬‭‎964-305-278-8‬ ؛ ‏‫۵۵۰۰۰ ریال‭‬‏‫: چاپ سوم‭‬‏‫‭978-964-305-278-2 : ؛ ‏‫‏۶۹۰۰۰ریال (چاپ چهارم) ؛ ‏‫۱۶۵۰۰۰ ریال (چاپ پنجم)‬
‏يادداشت : ‏‫‎عنوان اصلی: .M. H. Katouzian. Nine essays on Iran's Historical sociology oil & economic development‬‭‬
‏يادداشت : چاپ سوم: بهار ۱۳۸۸.
‏يادداشت : چاپ چهارم: ۱۳۹۰.
‏يادداشت : چاپ پنجم : ۱۳۹۲ .
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌.
‏عنوان دیگر : ن‍ف‍ت‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌.
‏موضوع : جامعه‌شناسی تاریخی-- مقاله‌ها و خطابه‌ها
‏موضوع : نفت -- ایران -- صنعت و تجارت -- جنبه‌های اقتصادی
‏موضوع : ایران -- اوضاع اقتصادی -- مقاله ها و خطابه ها
‏شناسه افزوده : طی‍ب‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا‏‫، ۱۳۳۹ -‬، مترجم
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭HC۴۷۳‏‫ ‭/ک‌۲ن‌۹ ۱۳۷۷‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۳۳۰/۹۵۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۸-۳۸۷۹
 
   آدرس ثابت  ن‍ه‌ م‍ق‍ال‍ه‌ در ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ ای‍ران‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۸۵۲۴ ‬
‪ HC۴۷۳ /ک۲ن۹ ۱۳۷۷ ‬
۷
۱۳۷۷
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۷۸۲۸ ‬
‪ ۳۰۰۰-۱۱۶۲۲ ‬
۸
۱۳۷۷
۱
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۵۶۸۹ ‬
‪ HC۴۷۳/ک۲ن۹ ۱۳۷۷ ‬
۱
۱۱
۱۳۷۷
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۱۲۵۲۴ ‬
‪ ۸۱۰۰-۱۲۵۲۴ ‬
۱۲
۱۳۷۷
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۳۸۰۶۳ ‬
‪ ۸۱۰۰-۳۸۰۶۳ ‬
۱۵
۱۳۷۷
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۸۱۱۷۱ ‬
‪ ۱۸۴۲ ‬
۲
۱۳۷۷
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۶۲۸۳۶ ‬
‪ ۲۶۲۳۶۸ ‬
۴
۱۳۷۷
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۶۲۸۳۷ ‬
‪ ۵۲۰۳۲۸ ‬
۱
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۴۸۹۸۲۵ ‬
‪ ۹۸۰۹۱۵ ‬
۹
۱۳۹۰
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۴۸۹۸۲۶ ‬
‪ ۹۸۰۹۱۶ ‬
۱۰
۱۳۹۰
۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۶۷۶۳۵۳ ‬
‪ ۱۲۲۶۵۱۴ ‬
۵
۱۳۸۸
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۷۶۳۵۴ ‬
‪ ۷۹۱۱۶۶ ‬
۶
۱۳۸۸
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۹۱۴۲۰۶ ‬
‪ ۳۹۱۳۱۵ ‬
۳
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۲۷۵۶۹۹ ‬
‪ ۱۳۹۹۴۵۴ ‬
۱۳
۱۳۹۲
۵
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۲۷۵۷۰۰ ‬
‪ ۱۳۹۹۴۵۵ ‬
۱۴
۱۳۹۲
۵
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۹۹۲۱۲۵ ‬
‪ ۲۰۱۹۲۶۴ ‬
۱۶
۱۳۹۶
۷
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh