ح‍م‍اس‍ه‌ و ع‍رف‍ان‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : جوادی آملی، عبدالله، ‏‫۱۳۱۲ -‏‬
‏عنوان و نام پديدآور : ح‍م‍اس‍ه‌ و ع‍رف‍ان‌/ م‍ول‍ف‌ ج‍وادی‌آم‍ل‍ی‌؛ ت‍ن‍ظی‍م‌ و وی‍رای‍ش‌ م‍ح‍م‍د ص‍ف‍ای‍ی‌.
‏مشخصات نشر : ق‍م‌: اس‍راء‏‫، ۱۳۷۷.‬‮‬‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏۴۲۱ ص.‮‬‬
‏شابک : ‏‫‎۱۲۰۰۰ ری‍ال‌‮‬‮‬ ؛ ‏‫‏۱۰۵۰۰ ریال (چاپ دوم، شمیز)‮‬ ؛ ‏‫‎۱۳۰۰۰ ریال (چاپ دوم، گالینگور)‭‮‬‏‬‮‬ ؛ ‏‫‎۱۳۰۰۰ ریال (چاپ سوم)‭‮‬‏‮‬ ؛ ‏‫‏۲۳۵۰۰ ریال (چاپ چهارم)‮‬ ؛ ‏‫‏‎۲۶۵۰۰ ریال (چاپ ششم)‭‮‬‏‬‮‬ ؛ ‏‫‏۲۶۰۰۰ ریال‬‮‬‬‮‬‏‫: چاپ هشتم‮‬‬‭ 964-5984-34-3 :‌‬ ؛ ‏‫‏۳۵۰۰۰ ریال (چاپ نهم)‮‬‏‬‮‬
‏يادداشت : ‏‫پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌: .‎Javadi Amoli. Resolve and mysticism‬‮‬‏‏‏‏‬
‏يادداشت : چ‍اپ‌ دوم‌: تابستان ۱۳۷۸.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ س‍وم‌: ۱۳۸۱.
‏يادداشت : ‏‫چاپ چهارم: ۱۳۸۳.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ش‍ش‍م‌: ۱۳۸۴.
‏يادداشت : چاپ هشتم: اسفند ۱۳۸۴.
‏يادداشت : ‏‫چاپ نهم: ۱۳۸۶.‮‬
‏یادداشت : ‏‫ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۳۸۱] - ۳۸۶.‮‬
‏یادداشت : نمایه.
‏موضوع : جنگ -- جنبه‌های مذهبی -- اسلام
‏موضوع : صلح -- جنبه‌های مذهبی -- اسلام
‏شناسه افزوده : ص‍ف‍ائ‍ی‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۴۰ -، ویراستار
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭‬‭BP۲۳۱/۶‏‫‬‭‬‭/ج۹ح۸ ۱۳۸۳
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭‬‭‬‭۲۹۷/۴۸۳۲‭‮‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۸-۳۸۶۲
 
   آدرس ثابت  ح‍م‍اس‍ه‌ و ع‍رف‍ان‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۹۳۶ ‬
‪ ۳۰۰۰-۳۷۳۷۲ ‬
۲۳
۱۳۸۷
۱۰
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۶۴۴۵۲ ‬
‪ ۳۰۰۰-۱۹۳۶۰ ‬
۲۶
۱۳۸۷
۱۰
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۰۹۸۱۲ ‬
‪ ۴۰۲۵۵۸ ‬
۱
۱۳۷۷
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۰۹۸۱۳ ‬
‪ ۴۶۸۲۳۰ ‬
۶
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۴۴۳۴۹۶ ‬
‪ ۵۴۳۳۱۰ ‬
۹
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۴۴۳۴۹۷ ‬
‪ ۸۶۷۱۳۲ ‬
۱۹
۱۳۷۸
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۲۳۹۶۸ ‬
‪ ۴۰۲۵۵۹ ‬
۲
۱۳۸۱
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۲۳۹۶۹ ‬
‪ ۵۰۱۱۶۷ ‬
۷
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۹۵۰۱۰ ‬
‪ ۳۳۵۵۵۵ ‬
۲۰
۱۳۸۳
۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۹۵۰۱۱ ‬
‪ ۳۷۷۴۴۸ ‬
۸
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۸۹۵۳۹۴ ‬
‪ ۶۸۷۲۳۳ ‬
۱۶
۱۳۸۴
۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۸۹۵۳۹۵ ‬
‪ ۶۲۷۵۷۳ ‬
۱۷
۱۳۸۴
۵
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۰۹۸۶۳ ‬
‪ ۳۶۲۱۳۰ ‬
۲۴
۱۳۸۴
۶
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۲۹۲۲۳ ‬
‪ ۳۱۵۲۷۷ ‬
۱۸
۱۳۸۴
۸
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۲۹۲۲۴ ‬
‪ ۳۴۶۴۴۵ ‬
۲۱
۱۳۸۴
۸
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۶۱۰۰۵ ‬
‪ ۳۵۰۷۸۵ ‬
۱۰
۷
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۶۱۰۰۶ ‬
‪ ۳۵۵۲۲۳ ‬
۱۱
۷
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۳۷۷۳۰ ‬
‪ ۸۴۳۶۹۳ ‬
۱۳
۱۳۸۶
۹
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۳۷۷۳۱ ‬
‪ ۹۴۲۷۰۳ ‬
۱۴
۱۳۸۶
۹
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۴۳۹۷۴۹ ‬
‪ ۹۳۲۵۵۶ ‬
۲۲
۱۳۷۷
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۴۴۴۶۲۵ ‬
‪ ۹۳۴۹۱۹ ‬
۲۵
۱۳۷۷
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۲۱۱۵۰۷ ‬
‪ ۱۳۳۹۵۳۰ ‬
۲۷
۱۳۹۰
۱۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۲۱۱۵۰۸ ‬
‪ ۱۳۳۹۵۳۱ ‬
۲۸
۱۳۹۰
۱۳
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۵۶۴۵۶۴ ‬
‪ ۱۶۶۱۶۱۷ ‬
۳۹
۱۳۹۳
۱۴
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh