ج‍ه‍ت‌گ‍ی‍ری‌ طب‍ق‍ات‍ی‌ اس‍لام‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۵۶ - ۱۳۱۲
‏عنوان و نام پديدآور : ج‍ه‍ت‌گ‍ی‍ری‌ طب‍ق‍ات‍ی‌ اس‍لام‌/ از ع‍ل‍ی‌ ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌ق‍ل‍م‌: دف‍ت‍ر ت‍دوی‍ن‌ و ت‍ن‍ظی‍م‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ آث‍ار م‍ع‍ل‍م‌ ش‍ه‍ی‍د دک‍ت‍ر ع‍ل‍ی‌ ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌، ۱۳۷۷.
‏مشخصات ظاهری : ۲۲۳ ص‌.ن‍م‍ون‍ه‌
‏فروست : (م‍ج‍م‍وع‍ه‌ آث‍ار۱۰)
‏شابک : ‎964-316-038-6‬۶۵۰۰ری‍ال‌
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ق‍ب‍ل‍ی‌: دف‍ت‍ر ت‍دوی‍ن‌ و ت‍ن‍ظی‍م‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ آث‍ار م‍ع‍ل‍م‌ ش‍ی‍ه‍د دک‍ت‍ر ع‍ل‍ی‌ ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌، ۱۳۵۹
‏يادداشت : چ‍اپ‌ س‍وم‌: زم‍س‍ت‍ان‌ ۱۳۷۸؛ ۱۰۰۰۰ ری‍ال‌(ش‍م‍ی‍ز)
‏موضوع : اس‍لام‌ و اج‍ت‍م‍اع‌
‏موضوع : طب‍ق‍ات‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫BP۲۳۳/۷‭‬ ‭/ش۴‏‫‬‭۱۰.ج ۱۳۷۷
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۲۹۷/۴۸
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۸-۳۰۵۶
 
   آدرس ثابت  ج‍ه‍ت‌گ‍ی‍ری‌ طب‍ق‍ات‍ی‌ اس‍لام‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۹۲۹۴۵ ‬
‪ ۶۳-۸۰۸۴۱ ‬
۳
۱۳۸۷
۶
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۱۳۲۱ ‬
‪ BP۲۳۳ /۷ /ش۴ش۱۰ ‬
۵
۱۳۷۸
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۷۷۹۹۱ ‬
‪ ۵۵۴۱۷۶ ‬
۲
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۷۷۹۹۲ ‬
‪ ۴۴۸۱۵۲ ‬
۱
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۵۱۵۴۷ ‬
‪ ۲۴۱۸۶۱ ‬
۴
۱۳۷۸
۳
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh