...<ال‍ع‍ی‍ن‌ = ع‍ی‍ن‌>
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : خ‍ل‍ی‍ل‌ب‍ن‌ اح‍م‍د، ق‌۱۷۵ - ۱۰۰
‏عنوان و نام پديدآور : ...ال‍ع‍ی‍ن‌ / لاب‍ی‌ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌ ال‍خ‍ل‍ی‍ل‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ال‍ف‍راه‍ی‍دی‌، ۱۷۵ - ۱۰۰ه‍: ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ م‍ه‍دی‌ ال‍م‍خ‍زوم‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌ ال‍س‍ام‍رائ‍ی‌
‏مشخصات نشر : ق‍م‌: دار ال‍ج‍ه‍ره‌، ۱۴۰۵ق‌. = - ۱۳۶۴.
‏شابک : ب‍ه‍ا:۷۵۰ری‍ال‌ب‍ه‍ای‌ه‍رج‍ل‍د(ج‌.۱،۷)
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎Al -Khalil ebn Ahmad. Al-Farahidy. Ketab Ala'in‬.
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ دی‍گ‍ر: ال‍ع‍ی‍ن‌ ف‍ی‌ ت‍اری‍خ‌ ع‍ل‍م‌ ال‍ل‍غ‍ه‌.
‏عنوان دیگر : ال‍ع‍ی‍ن‌ ف‍ی‌ ت‍اری‍خ‌ ع‍ل‍م‌ ال‍ل‍غ‍ه‌.
‏عنوان دیگر : ال‍ع‍ی‍ن‌ ف‍ی‌ ت‍اری‍خ‌ ع‍ل‍م‌ ال‍ل‍غ‍ه‌
‏موضوع : زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
‏شناسه افزوده : م‍خ‍زوم‍ی‌، م‍ه‍دی‌، م‍ص‍ح‍ح‌
‏شناسه افزوده : س‍ام‍رائ‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌، ۱۲۹۰؟ - ، م‍ص‍ح‍ح‌
‏رده بندی کنگره : PJ۶۶۲۰‭/خ‌۸ع‌۹ ۱۳۶۴
‏رده بندی دیویی : ۴۹۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۶۴-۲۸۹۹
 
   آدرس ثابت  ...<ال‍ع‍ی‍ن‌ = ع‍ی‍ن‌>
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
تالار تخصصی فارس شناسی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۳۳۶۵۳ ‬
‪ PJ۶۶۲۰ /خ۸ع۹ ۱۳۶۴ ‬
۸
۱
۱۳۶۴
۱
قفسه باز
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۶۲۴۲۹ ‬
‪ ۳۰۰۰-۵۹۸۷۶ ‬
۱
۸
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۶۲۴۳۰ ‬
‪ ۳۰۰۰-۵۹۸۷۷ ‬
۲
۸
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۶۷۱۴۱ ‬
‪ ۳۰۰۰-۶۱۶۶۷ ‬
۶
۴
۱۳۶۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۲۴۹۰۴ ‬
‪ ۹۰۹۶۴ ‬
۱
۱
۱۳۶۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۲۴۹۰۵ ‬
‪ ۹۰۹۶۵ ‬
۱
۲
۱۳۶۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۲۴۹۰۶ ‬
‪ ۹۰۹۶۶ ‬
۲
۱
۱۳۶۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۲۴۹۰۷ ‬
‪ ۹۰۹۶۷ ‬
۲
۲
۱۳۶۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۲۴۹۰۸ ‬
‪ ۹۰۹۶۸ ‬
۳
۱
۱۳۶۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۲۴۹۰۹ ‬
‪ ۹۰۹۶۹ ‬
۳
۲
۱۳۶۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۲۴۹۱۰ ‬
‪ ۹۰۹۷۰ ‬
۴
۱
۱۳۶۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۲۴۹۱۱ ‬
‪ ۹۰۹۷۱ ‬
۴
۲
۱۳۶۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۲۴۹۱۲ ‬
‪ ۹۰۹۷۲ ‬
۵
۱
۱۳۶۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۲۴۹۱۳ ‬
‪ ۹۰۹۷۳ ‬
۵
۲
۱۳۶۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۲۴۹۱۴ ‬
‪ ۹۰۹۷۴ ‬
۶
۱
۱۳۶۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۲۴۹۱۵ ‬
‪ ۹۰۹۷۵ ‬
۶
۲
۱۳۶۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۲۴۹۱۶ ‬
‪ ۹۰۹۷۶ ‬
۷
۱
۱۳۶۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۲۴۹۱۷ ‬
‪ ۹۰۹۷۷ ‬
۷
۲
۱۳۶۴
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۵۵۶۳۸۴ ‬
‪ ۱۴۲۴۶۰۲ ‬
۳
۳
۱۳۶۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۵۵۶۳۸۵ ‬
‪ ۱۴۲۴۶۰۳ ‬
۴
۳
۱۳۶۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۹۸۲۰۶ ‬
‪ ۷۵۶۷۸۴ ‬
۶
۳
۱۳۶۴
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh