س‍ی‍ر ج‍وام‍ع‌ ب‍ش‍ری‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ل‍ن‍س‍ک‍ی‌، گ‍ره‍ارد ای‍م‍ن‍ی‍وئ‍ل‌، - ۱۹۲۴
‎Lenski, Gerhard Emmanual‬
‏عنوان و نام پديدآور : س‍ی‍ر ج‍وام‍ع‌ ب‍ش‍ری‌/ گ‍ره‍ارد ل‍ن‍س‍ک‍ی‌، ج‍ی‍ن‌ ل‍ن‍س‍ک‍ی‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ن‍اص‍ر م‍وف‍ق‍ی‍ان‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، ۱۳۷۴.
‏مشخصات ظاهری : ن‍وزده‌، [۶۵۷] ص‌.م‍ص‍ور، ن‍ق‍ش‍ه‌، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار
‏فروست : (ج‍ام‍ع‍ه‌ و س‍ی‍اس‍ت‌۳۴)
‏شابک : ب‍ه‍ا:۱۵۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ب‍ه‍ا:۱۵۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ق‍ب‍ل‍ی‌: س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌، ۱۳۶۹
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎Human societies: an introduction to macrosociology‬.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏موضوع : ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ خ‍رد
‏موضوع : ت‍ک‍ام‍ل‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
‏موضوع : ت‍م‍دن‌ -- ت‍اری‍خ‌
‏شناسه افزوده : ل‍ن‍س‍ک‍ی‌، ج‍ی‍ن‌، ‎Lenski, Jean‬
‏شناسه افزوده : م‍وف‍ق‍ی‍ان‌، ن‍اص‍ر، م‍ت‍رج‍م‌، - ۱۳۰۸
‏شناسه افزوده : ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
‏رده بندی کنگره : HM۵۸۵‭/ل‌۹س‌۹ ۱۳۷۴
‏رده بندی دیویی : ۳۰۳/۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۶-۸۸۸۹
 
   آدرس ثابت  س‍ی‍ر ج‍وام‍ع‌ ب‍ش‍ری‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۱۴۵۶۱ ‬
‪ HM ۵۱ /ل۹س۹ ‬
۳
۱۳۷۴
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۶۱۳۷۳ ‬
‪ ۳۸۶۱۳۹ ‬
۱
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۶۱۳۷۴ ‬
‪ ۲۷۲۲۲۴ ‬
۲
۱۳۷۴
۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh