ش‍رح‌ ادوار (ب‍ا م‍ت‍ن‌ ادوار و زوائ‍د ال‍ف‍وائ‍د) [ص‍ف‍ی‌ال‍دی‍ن‌ ارم‍وی‌]
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : م‍راغ‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ق‍ادرب‍ن‌ غ‍ی‍ب‍ی‌، - ۸۳۸ق‌. ش‍ارح‌
‏عنوان و نام پديدآور : ش‍رح‌ ادوار (ب‍ا م‍ت‍ن‌ ادوار و زوائ‍د ال‍ف‍وائ‍د) [ص‍ف‍ی‌ال‍دی‍ن‌ ارم‍وی‌]/ ع‍ب‍دال‍ق‍ادرب‍ن‌ غ‍ی‍ب‍ی‌ ح‍اف‍ظ م‍راغ‍ی‌؛ ب‍ه‌اه‍ت‍م‍ام‌ ت‍ق‍ی‌ ب‍ی‍ن‍ش‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، ۱۳۷۰.
‏مشخصات ظاهری : ۴۵۸ ص‌.م‍ص‍ور، ج‍دول‌
‏فروست : (م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌؛ ۵۶۳. ه‍ن‍ر۴)
‏شابک : ب‍ه‍ا:۳۶۰۰ری‍ال‌ ؛ ب‍ه‍ا:۳۶۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ص‌. ع‌. لات‍ی‍ن‍ی‌ش‍ده‌:‎Abd -al-Kadir ibn Ghaibi al-Maraghi. Sharh-I-Adwar‬.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌
‏عنوان دیگر : ادوار و زوائ‍د ال‍ف‍وائ‍د. ش‍رح‌
‏موضوع : ص‍ف‍ی‌ال‍دی‍ن‌ ارم‍وی‌، ع‍ب‍دال‍م‍وم‍ن‌ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌، ۶۱۳؟ - ۶۹۳ق‌. ادوار و زوائ‍د ال‍ف‍وائ‍د -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
‏موضوع : م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ای‍ران‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴
‏موضوع : ن‍ث‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ق‌۹
‏موضوع : م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ای‍ران‍ی‌ -- ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
‏شناسه افزوده : ص‍ف‍ی‌ال‍دی‍ن‌ ارم‍وی‌، ع‍ب‍دال‍م‍وم‍ن‌ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌، ۶۱۳؟ - ۶۹۳ق‌. ادوار و زوائ‍د ال‍ف‍وائ‍د. ش‍رح‌
‏شناسه افزوده : ب‍ی‍ن‍ش‌، ت‍ق‍ی‌، ۱۳۷۵ - ۱۳۰۰
‏شناسه افزوده : م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‮‭ML۳۴۴/۲‏‫‭/ص۷‮الف‬۴۰۲۷
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭۷۸۹/۰۹
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۰-۴۸۸۹
 
   آدرس ثابت  ش‍رح‌ ادوار (ب‍ا م‍ت‍ن‌ ادوار و زوائ‍د ال‍ف‍وائ‍د) [ص‍ف‍ی‌ال‍دی‍ن‌ ارم‍وی‌]
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۹۳۳۰۹ ‬
‪ ۶۳-۸۱۵۸۵ ‬
۱
۱۳۷۰
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۷۲۴۶۴ ‬
‪ ۳۰۰۰-۶۶۹۳۷ ‬
۶
۱۳۷۰
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۳۵۳۲۲ ‬
‪ ۸۱۰۰-۳۵۳۲۲ ‬
۵
۱۳۷۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۸۹۸۲۴ ‬
‪ ۶۲۹۴۳۱ ‬
۲
۱۳۷۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۸۹۸۲۵ ‬
‪ ۶۲۹۴۳۰ ‬
۳
۱۳۷۰
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۱۰۲۷۳۵۲ ‬
‪ ۱۰۱-۵۹۶۶ ‬
۴
۱۳۷۰
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh