زن‍دگ‍ی‌ و ان‍دی‍ش‍ه‌ ب‍زرگ‍ان‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ک‍وزر، ل‍وئ‍ی‍س‌ آل‍ف‍رد، ۱۹۱۳- م‌.
Coser, Lewis Alfred
‏عنوان و نام پديدآور : زن‍دگ‍ی‌ و ان‍دی‍ش‍ه‌ ب‍زرگ‍ان‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ل‍ی‍وئ‍ی‍س‌ ک‍وزر؛ ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ح‍س‍ن‌ ث‍لاث‍ی‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ع‍ل‍م‍ی‌‏‫، ۱۳۷۳.‏‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏[۶۳۰] ص‌.‏‬: م‍ص‍ور.
‏شابک : ‏‫۹۵۰۰ ری‍ال‌‏‬ ؛ ‏‫۱۹۰۰۰ ریال‏‬‏‫: چ‍اپ‌ ش‍ش‍م‌‏‬‏‫: ‏‫‬‭964-5524-40-7‬‏‬ ؛ ‏‫۱۹۰۰۰ ریال (چاپ هفتم)‏‬ ؛ ‏‫۱۹۰۰۰ ریال (چاپ هشتم)‏‬ ؛ ‏‫۳۹۰۰۰ ریال (چاپ نهم)‏‬ ؛ ‏‫۲۵۰۰۰ ریال (چاپ دهم)‏‬ ؛ ‏‫۷۹۰۰۰ ریال (چاپ سیزدهم)‏‬ ؛ ‏‫۲۹۰۰۰۰ ریال‬‏‫: چاپ هجدهم‬‏‫‭978-964-5524-40-9 : ‬‬ ؛ ‏‫‬۳۳۰۰۰۰ ریال (چاپ نوزدهم)
‏يادداشت : ‏‫ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ...‭‮‬‎‭‭Masters of sociological thought; ideas in historical‬‬
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ق‍ب‍ل‍ی‌: ع‍ل‍م‍ی‌، س‍خ‍ن‌، ۱۳۶۸.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ش‍ش‍م‌: ب‍ه‍ار ۱۳۷۶.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ه‍ف‍ت‍م‌: ۱۳۷۷.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ه‍ش‍ت‍م‌: ۱۳۷۹.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ن‍ه‍م‌: ۱۳۸۰.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ده‍م‌: ۱۳۸۲.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ یازده‍م‌: ۱۳۸۳.
‏يادداشت : چاپ سیزدهم: ۱۳۸۶.
‏يادداشت : چاپ هجدهم: ۱۳۹۲.
‏يادداشت : ‏‫‬چاپ نوزدهم: ۱۳۹۳.
‏يادداشت : این کتاب در سالهای ۱۳۶۹- ۱۳۹۸ تجدیدچاپ شده است.
‏يادداشت : چاپ بیست و یکم: ۱۳۹۸.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌.
‏موضوع : جامعه‌شناسان
‏موضوع : جامعه‌شناسی -- تاریخ
‏شناسه افزوده : ث‍لاث‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌، ‏‫۱۳۲۴ -‏، م‍ت‍رج‍م‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭HM۴۳۵‭‮‬‏‫‭/ک‌۹ز۹ ۱۳۷۳‭‮‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۳۰۱/۰۹۲۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۳-۲۶۷۹
 
   آدرس ثابت  زن‍دگ‍ی‌ و ان‍دی‍ش‍ه‌ ب‍زرگ‍ان‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌
   قفسه مجازی لینک
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
تالار مرجع کتابخانه عمومی ۱
‪ ۶۳/۳۲۰۷۶ ‬
‪ HM۴۳۵ /ک۹ز۹ ۱۳۷۳ ‬
۲
۱۱
قفسه باز
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۴۷۰۵۴ ‬
‪ ۶۳-۱۰۶۷۷۴ ‬
۳
۱۳۸۵
۱۲
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳/۷۷۸۸۹ ‬
‪ ۶۳-۶۶۵۲۲ ‬
۱۴
۱۳۸۶
۱۳
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۹۳۴۱۶ ‬
‪ ۶۳-۱۲۷۵۴۷ ‬
۱۹
۱۳۹۲
۱۸
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۱۴۴۵۰ ‬
‪ HM۱۹ /ك۹ز۹ ‬
۵۸
۱۳۷۹
۸
 
کتابخانه مرکز زاهدان
‪ ۸۰۰۰-۱۴۷۸ ‬
‪ ‬
۱۸
۱۳۶۹
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۵۱۶۳۳ ‬
‪ ۴۱۳۴۰۶ ‬
۱
۱۳۷۳
۶
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۵۱۶۳۴ ‬
‪ ۵۰۵۶۸۱ ‬
۵
۶
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۴۲۳۱۰۰ ‬
‪ ۱۷۷۹۶۷۲ ‬
۲۲
۱۳۹۴
۲۰
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۴۲۴۱۴۶ ‬
‪ ۵۵۶۰۲۸ ‬
۱۲
۷
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۲۴۱۴۷ ‬
‪ ۴۶۵۳۰۴ ‬
۴
۷
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۵۶۳۳۰ ‬
‪ ۳۷۵۷۰۱ ‬
۹
۷
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۴۸۴۱۰۰ ‬
‪ ۵۴۸۲۴۹ ‬
۱۱
۸
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۸۴۱۰۱ ‬
‪ ۴۶۳۵۰۳ ‬
۵۳
۱۳۷۹
۸
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۶۳۲۶۲ ‬
‪ ۲۹۸۵۵۳ ‬
۱۷
۱۳۸۰
۹
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۶۳۲۶۳ ‬
‪ ۳۷۴۶۸۸ ‬
۷
۹
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۰۴۲۱۰ ‬
‪ ۴۸۴۴۱۴ ‬
۸
۱۰
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۰۴۲۱۱ ‬
‪ ۳۷۸۳۴۲ ‬
۱۰
۱۰
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۰۵۵۷۴ ‬
‪ ۳۷۱۸۵۱ ‬
۶
۱۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۹۶۹۹۸۱ ‬
‪ ۶۱۷۷۶۸ ‬
۱۶
۱۳۸۵
۱۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۹۶۹۹۸۲ ‬
‪ ۶۱۴۳۷۲ ‬
۱۵
۱۳۸۵
۱۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۱۸۰۹۵۷ ‬
‪ ۸۴۹۲۷۴ ‬
۵۰
۱۳۸۶
۱۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۱۸۰۹۵۸ ‬
‪ ۸۴۹۲۷۳ ‬
۵۲
۱۳۸۶
۱۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۲۹۸۵۹۲ ‬
‪ ۱۴۱۱۸۳۴ ‬
۲۰
۱۳۹۲
۱۸
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۲۹۸۵۹۳ ‬
‪ ۱۴۱۱۸۳۵ ‬
۲۱
۱۳۹۲
۱۸
 
تالار علوم اجتماعی و هنر
‪ ۲۴۶۸۷۰۷ ‬
‪ ‏‫‭HM۴۳۵‭‮‬ ‏‫‭/ک‌۹ز۹ ۱۳۷۳‭‮‬ ‬
۲۳
۱۳۹۳
۱۹
قفسه باز
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۴۶۸۷۰۸ ‬
‪ ۱۵۵۷۰۶۵ ‬
۲۵
۱۳۹۳
۱۹
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh