گ‍ام‍ی‌ ب‍ه‌س‍وی‌ ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ج‍اده‌ اب‍ری‍ش‍م‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ع‍ب‍دل‍ی‌، م‍ه‍ش‍ی‍د، ۱۳۴۷ - ، گ‍ردآورن‍ده‌
‏عنوان و نام پديدآور : گ‍ام‍ی‌ ب‍ه‌س‍وی‌ ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ج‍اده‌ اب‍ری‍ش‍م‌/ گ‍ردآوری‌ م‍ه‍ش‍ی‍د ع‍ب‍دل‍ی‌؛ زی‍رن‍ظر ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر ش‍ع‍ردوس‍ت‌ [ب‍رای‌] دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌ دوم‍ی‍ن‌ اج‍لاس‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ج‍اده‌ اب‍ری‍ش‍م‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: دوم‍ی‍ن‌ اج‍لاس‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ج‍اده‌ اب‍ری‍ش‍م‌.
دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌: ۱۳۷۶.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۱۶۰
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ص‌. ع‌. و م‍ق‍دم‍ه‌ ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎Mahshid, Abdoli: Towards a bibliography of the silk Road‬.
‏موضوع : ج‍اده‌ اب‍ری‍ش‍م‌ -- ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
‏شناسه افزوده : ش‍ع‍ردوس‍ت‌، ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر، . - ۱۳۴۰
‏شناسه افزوده : اج‍لاس‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ج‍اده‌ اب‍ری‍ش‍م‌ (دوم‍ی‍ن‌: ۱۳۷۶: ت‍ه‍ران‌) دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌
‏رده بندی کنگره : Z۷۲۹۵‭/ع‌۲گ‌۲ ۱۳۷۶
‏رده بندی دیویی : ۰۱۶/۳۸۸۱۲۰۹۵۸
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۷-۱۶۸۶۹
 
   آدرس ثابت  گ‍ام‍ی‌ ب‍ه‌س‍وی‌ ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ج‍اده‌ اب‍ری‍ش‍م‌
   قفسه مجازی لینک
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۹۸۳۰ ‬
‪ Z۷۲۹۵ /ع۲گ۲ ‬
۳
۱۳۷۶
۱
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۹۸۳۱ ‬
‪ Z۷۲۹۵ /ع۲گ۲ ‬
۴
۱۳۷۶
۱
 
کتابخانه مرکز مشهد
‪ ۹۰۰۰-۹۸۳۵ ‬
‪ ۹۰۰۰-۹۸۳۵ ‬
۵
۱۳۷۶
۱
 
تالار مرجع
‪ ۳۹۴۸۳۹ ‬
‪ Z۷۲۹۵ ‭/ع‌۲گ‌۲ ۱۳۷۶ ‬
۱
۱۳۷۶
۱
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۹۰۷۷۸۱ ‬
‪ ۶۰۹۶۱۴ ‬
۲
۱۳۷۶
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۸۹۵۵۵۲ ‬
‪ ۱۹۶۳۲۶۹ ‬
۶
۱۳۷۶
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh