ن‍ظری‍ات‌ م‍ه‍اج‍رت‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ل‍ه‍س‍ائ‍ی‌زاده‌، ع‍ب‍دال‍ع‍ل‍ی‌، گ‍ردآورن‍ده‌
‏عنوان و نام پديدآور : ن‍ظری‍ات‌ م‍ه‍اج‍رت‌/ گ‍ردآورن‍ده‌ ع‍ب‍دال‍ع‍ل‍ی‌ ل‍ه‍س‍ائ‍ی‌زاده‌
‏مشخصات نشر : ش‍ی‍راز: ن‍وی‍د، ۱۳۶۸.
‏مشخصات ظاهری : ۲۶۸ ص‌.ج‍دول‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌
‏موضوع : م‍ه‍اج‍رت‌
‏موضوع : م‍ه‍اج‍رت‌ از روس‍ت‍ا ب‍ه‌ ش‍ه‍ر
‏رده بندی کنگره : JV۶۰۲۱‭/ل‌۹ن‌۶
‏رده بندی دیویی : ۳۲۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۶۸-۱۲۶۹
 
   آدرس ثابت  ن‍ظری‍ات‌ م‍ه‍اج‍رت‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۶۲۱۷ ‬
‪ JV۶۰۲۱ /ل۹ن۶ ‬
۴
۱۳۶۸
۱
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۶۲۱۸ ‬
‪ JV۶۰۲۱ /ل۹ن۶ ‬
۳
۱۳۶۸
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۴۲۱۵۱ ‬
‪ ۳۰۰۰-۱۱۲۳۲ ‬
۹
۱۳۶۸
۱
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۵۱۲۳ ‬
‪ JV۶۰۲۱ /ل۹ن۶ ‬
۵
۱۳۶۸
۱
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۵۱۳۲ ‬
‪ JV۶۰۲۱ /ل۹ن۶ ‬
۶
۱۳۶۸
۱
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۵۱۳۳ ‬
‪ JV۶۰۲۱ /ل۹ن۶ ‬
۷
۱۳۶۸
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۳۶۳۷۹ ‬
‪ ۸۱۰۰-۳۶۳۷۹ ‬
۸
۱۳۶۸
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۴۳۸۵۱ ‬
‪ ۱۷۳۳۳۸ ‬
۲
۱۳۶۸
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۴۳۸۵۲ ‬
‪ ۱۷۳۳۳۹ ‬
۱
۱۳۶۸
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh