اف‍ت‍ه‌ه‍ای‍ی‌ در م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ال‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ع‍ب‍ده‌ ت‍ب‍ری‍زی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۳۰ - ، م‍ت‍رج‍م‌
اردکانی، ابوالقاسم، همکار
خوئی‌فرد، مریم، همکار
‏عنوان و نام پديدآور : اف‍ت‍ه‌ه‍ای‍ی‌ در م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ال‍ی‌/ ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ب‍ده‌ ت‍ب‍ری‍زی‌
‏وضعيت ويراست : [وی‍رای‍ش‌ ]۲
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: پ‍ی‍ش‍ب‍رد، ۱۳۷۱.
‏مشخصات ظاهری : [۶۴۶] ص‌.ج‍دول‌، ن‍م‍ودار
‏فروست : (ح‍س‍اب‍داری‌‎ ;‬۲۰)
‏شابک : ‎964-90029-1-X‬ب‍ه‍ا:۵۸۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : چ‍اپ‌ دوم‌: ت‍اب‍س‍ت‍ان‌ ۱۳۷۵؛ ب‍ه‍ا: ۱۴۰۰ ری‍ال‌
‏یادداشت : واژه‌ن‍ام‍ه‌
‏موضوع : م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ال‍ی‌ -- ن‍م‍ون‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
‏رده بندی کنگره : HG۴۰۱۵/۵‭/ع‌۲‮ال‍ف‌‬۷
‏رده بندی دیویی : ۶۵۸/۱۵۰۷۲۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۲-۹۳۹
 
   آدرس ثابت  اف‍ت‍ه‌ه‍ای‍ی‌ در م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ال‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۱۳۱۴۱ ‬
‪ HG۴۰۱۵ /۵ /ع۲الف۷ ‬
۶
۱۳۷۱
۲
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۱۳۱۴۲ ‬
‪ HG۴۰۱۵ /۵ /ع۲الف۷ ‬
۷
۱۳۷۱
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۳۸۷۰۷ ‬
‪ ۱۷۰۹۱۷ ‬
۳
۱۳۷۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۳۸۷۰۸ ‬
‪ ۱۷۰۹۱۸ ‬
۴
۱۳۵۸
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۳۷۲۴۵ ‬
‪ ۳۷۶۸۴۱ ‬
۱
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۳۷۲۴۶ ‬
‪ ۲۷۸۴۶۳ ‬
۲
۱۳۷۵
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۷۸۵۰۹۸ ‬
‪ ۹۸۹۱۱۰ ‬
۵
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh