گ‍ذر از ن‍وگ‍رای‍ی‌ ارت‍ب‍اطات‌ و دگ‍رگ‍ون‍ی‌ ج‍ام‍ع‍ه‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : م‍ولان‍ا، ح‍م‍ی‍د، - ۱۳۱۵
‏عنوان و نام پديدآور : گ‍ذر از ن‍وگ‍رای‍ی‌ ارت‍ب‍اطات‌ و دگ‍رگ‍ون‍ی‌ ج‍ام‍ع‍ه‌/ [ح‍م‍ی‍د م‍ولان‍ا؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ی‍ون‍س‌ ش‍ک‍رخ‍واه‌]
‏مشخصات نشر : [ت‍ه‍ران‌]: وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌، م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ رس‍ان‍ه‌ه‍ا، ۱۳۷۱.
‏مشخصات ظاهری : ۳۲۹ ص‌.ن‍م‍ودار
‏شابک : ب‍ه‍ا:۲۸۵۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎The passing of modernity: Communication and the transformation of society‬.
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د: گ‍ذر از ن‍وگ‍رای‍ی‌.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۲۸۷] - ۳۲۹
‏عنوان روی جلد : گ‍ذر از ن‍وگ‍رای‍ی‌.
‏موضوع : ارت‍ب‍اط در رش‍د اق‍ت‍ص‍ادی‌
‏شناسه افزوده : ش‍ک‍رخ‍واه‌، ی‍ون‍س‌، ۱۳۳۶ - ، م‍ت‍رج‍م‌
‏شناسه افزوده : ای‍ران‌. وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌. م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ رس‍ان‍ه‌ه‍ا
‏رده بندی کنگره : HD۷۶‭/م‌۸گ‌۴ ۱۳۷۱
‏رده بندی دیویی : ۳۰۳/۴۸۳۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۱-۳۷۳۹
 
   آدرس ثابت  گ‍ذر از ن‍وگ‍رای‍ی‌ ارت‍ب‍اطات‌ و دگ‍رگ‍ون‍ی‌ ج‍ام‍ع‍ه‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۲۴۴۴۷ ‬
‪ ۸۱۰۰-۲۴۴۴۷ ‬
۴
۱۳۷۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۲۲۱۳۲۰ ‬
‪ ۱۰۰۹۳۰۳ ‬
۲
۱۳۷۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۲۲۱۳۲۱ ‬
‪ ۵۵۸۶۵۹ ‬
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۹۲۰۸۱۷ ‬
‪ ۷۴۶۴۸۸ ‬
۳
۱۳۷۱
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh