ان‍ق‍لاب‌ س‍ف‍ی‍د
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : م‍ح‍م‍درض‍ا پ‍ه‍ل‍وی‌، ش‍اه‌ ای‍ران‌، ۱۲۹۸ - ۱۳۵۹.
‏عنوان و نام پديدآور : ان‍ق‍لاب‌ س‍ف‍ی‍د / ب‍ق‍ل‍م‌ م‍ح‍م‍درض‍ا پ‍ه‍ل‍وی‌.
‏مشخصات نشر : ‏‫ت‍ه‍ران‌‬‏‫: ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ پ‍ه‍ل‍وی‌‬‏‫، ۱۳۴۵.‏‬‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫[۲۰۶] ص‌.‏‬‬
‏يادداشت : چاپ دوم: اردیبهشت ۱۳۴۶.
‏موضوع : ایران -- اوضاع اجتماعی -- قرن ۱۴
‏موضوع : ایران -- اوضاع اقتصادی -- قرن ۱۴
‏شناسه افزوده : کتابخانه ملی پهلوی
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭‬‭‬‮‭DSR۱۵۰۴‏‫‭‭/م۳‮الف‬۸ ۱۳۴۵
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭‬‭‬‮‭۹۵۵/۰۸۲۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۵۰-۴۲۳۹
 
   آدرس ثابت  ان‍ق‍لاب‌ س‍ف‍ی‍د
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
کتابخانه مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۳۱۷۵ ‬
‪ DSR۱۵۰۴ /م۳الف۸ ۱۳۴۵ ‬
۱۷
۱۳۴۵
۱
 
کتابخانه مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۵۷۷۰ ‬
‪ DSR۱۵۰۴ /م۳الف۸ ۱۳۴۵ ‬
۲۶
 
کتابخانه مرکز زاهدان
‪ ۸۰۰۰-۷۸۷۲ ‬
‪ ۸۰۰۰-۷۸۷۲ ‬
۱۹
۱۳۴۶
۲
 
کتابخانه مرکز بوشهر
‪ ۱۰۰۰۰-۳۲۰۲ ‬
‪ DSR۱۵۰۴ /م۳الف۸ ۱۳۴۵ ‬
۲۲
۱۳۴۵
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۵۶۹۲ ‬
‪ ۲۹۷۶۶ ‬
۸
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۵۹۶۱ ‬
‪ ۲۹۷۶۵ ‬
۷
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۵۲۱۰ ‬
‪ ۲۹۷۶۳ ‬
۵
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۵۲۱۱ ‬
‪ ۲۹۷۶۴ ‬
۶
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۵۲۰۶۵ ‬
‪ ۳۳۵۹ ‬
۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۵۳۰۹۱ ‬
‪ ۴۳۳۶ ‬
۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۷۷۷۸۰ ‬
‪ ۱۲۵۲۳۵ ‬
۱۱
۱۳۴۶
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۳۳۹۵۳۹ ‬
‪ ۱۴۳۴۲۱۱ ‬
۲۹
۱۳۴۵
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۳۹۵۴۱ ‬
‪ ۹۵۵۵۴۸ ‬
۱۶
۱۳۴۶
۲
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۵۷۱۲۲ ‬
‪ ۲۱۴۱۸۶۸ ‬
۹
۱۳۴۵
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۹۲۱۷۲۱ ‬
‪ ۱۰۱-۱۲۹۷۱ ‬
۲۰
۱۳۴۵
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۹۹۸۰۱۲ ‬
‪ ۱۰۱-۳۸۰۹ ‬
۱
۱۳۴۵
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۹۹۸۵۲۷ ‬
‪ ۱۰۱-۴۳۷۶ ‬
۲
۲
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۱۰۲۱۲۰۸ ‬
‪ ۱۰۱-۱۲۴۰۲ ‬
۱۸
۱۳۴۵
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۲۵۹۰۵ ‬
‪ ۸۵۷۲۵۰ ‬
۱۴
۱۳۴۶
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۲۹۳۳۱ ‬
‪ ۷۲۱۹۱۹ ‬
۱۰
۱۳۴۵
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۴۰۷۳۷ ‬
‪ ۸۸۷۴۵۲ ‬
۱۵
۱۳۴۵
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۶۵۴۴۹۷ ‬
‪ ۱۳۵۸۷۹۵ ‬
۲۵
۱۳۴۵
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۳۹۵۴۴۲ ‬
‪ ۱۰۱-۵۲۷۵۷ ‬
۳۶
۱۳۵۴
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh