<الام‍ال‍ی‌ = ام‍ال‍ی‌>
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : طوس‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ح‍س‍ن‌، ق‌۴۶۰ - ۳۸۵
‏عنوان و نام پديدآور : الام‍ال‍ی‌ / اب‍ی‌ج‍ع‍ف‍ر م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ال‍ح‍س‍ن‌ ال‍طوس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ق‍س‍م‌ ال‍دراس‍ات‌ الاس‍لام‍ی‍ه‌، م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ب‍ع‍ث‍ه‌
‏مشخصات نشر : ق‍م‌: دار ال‍ث‍ق‍اف‍ه‌، ۱۴۱۴ق‌. = ۱۳۷۲.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۸۸۹
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏موضوع : اح‍ادی‍ث‌ ش‍ی‍ع‍ه‌ -- ق‍رن‌ ق‌۵
‏شناسه افزوده : ب‍ن‍ی‍اد ب‍ع‍ث‍ت‌. واح‍د ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ اس‍لام‍ی‌
‏رده بندی کنگره : BP۱۳۰‭/۶‮ال‍ف‌‬م‌ ۱۳۷۳
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۲۱۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۳-۲۰۳۹
 
   آدرس ثابت  <الام‍ال‍ی‌ = ام‍ال‍ی‌>
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۶۷۲۴۰ ‬
‪ ۳۰۰۰-۶۰۹۷۳ ‬
۳
۱۳۷۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۷۳۷۳۸ ‬
‪ ۱۴۴۹۵۲ ‬
۱
۱۳۷۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۷۳۷۳۹ ‬
‪ ۱۴۴۹۵۳ ‬
۲
۱۳۷۲
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh