ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ م‍ه‍اج‍رت‌ه‍ای‌ داخ‍ل‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ف‍ی‍ن‍دل‍ی‌، س‍ال‍ی‌
‎Findley, Sally‬
‏عنوان و نام پديدآور : ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ م‍ه‍اج‍رت‌ه‍ای‌ داخ‍ل‍ی‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ س‍ل‍ی‌ ف‍ی‍ن‍دل‍ی‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ع‍ب‍دال‍ع‍ل‍ی‌ ل‍ه‍س‍ائ‍ی‌زاده‌
‏مشخصات نشر : ش‍ی‍راز: ن‍وی‍د ش‍ی‍راز، ۱۳۷۲.
‏مشخصات ظاهری : ۳۱۹ ص‌.ج‍دول‌
‏شابک : ب‍ه‍ا:۵۹۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎Planning for internal migration: a review of issues and policies in developing countries‬.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌
‏موضوع : م‍ه‍اج‍رت‌ داخ‍ل‍ی‌ -- ک‍ش‍وره‍ای‌ در ح‍ال‌ رش‍د
‏موضوع : م‍ه‍اج‍رت‌ از روس‍ت‍ا ب‍ه‌ ش‍ه‍ر -- ک‍ش‍وره‍ای‌ در ح‍ال‌ رش‍د
‏شناسه افزوده : ل‍ه‍س‍ائ‍ی‌زاده‌، ع‍ب‍دال‍ع‍ل‍ی‌، م‍ت‍رج‍م‌
‏رده بندی کنگره : HB۱۹۵۱‭/ف‌۹ب‌۴ ۱۳۷۲
‏رده بندی دیویی : ۳۰۱/۳۲۶۰۹۱۷۲۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۳-۶۲۹
 
   آدرس ثابت  ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ م‍ه‍اج‍رت‌ه‍ای‌ داخ‍ل‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۵۱۲۵ ‬
‪ HB۱۹۵۱ /ف۹ب۴ ۱۳۷۲ ‬
۳
۱۳۷۲
۱
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۵۱۲۶ ‬
‪ HB۱۹۵۱ /ف۹ب۴ ۱۳۷۲ ‬
۴
۱۳۷۲
۱
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۵۱۲۷ ‬
‪ HB۱۹۵۱ /ف۹ب۴ ۱۳۷۲ ‬
۵
۱۳۷۲
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۱۲۵۹۲ ‬
‪ ۸۱۰۰-۱۲۵۹۲ ‬
۶
۱۳۷۲
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۳۱۸۳۷ ‬
‪ ۸۱۰۰-۳۱۸۳۷ ‬
۷
۱۳۷۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۶۴۳۴۲ ‬
‪ ۱۶۸۷۸۵ ‬
۱
۱۳۷۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۶۴۳۴۳ ‬
‪ ۱۶۸۷۸۶ ‬
۲
۱۳۷۲
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh