ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ت‍اری‍خ‌ س‍ی‍اس‍ی‌ م‍ع‍اص‍ر و گ‍ف‍ت‍اری‌ پ‍ی‍رام‍ون‌ س‍ی‍اس‍ت‌ خ‍ارج‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ و م‍س‍ائ‍ل‌ س‍ی‍اس‍ی‌ روز
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ولای‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر، - ۱۳۲۴
‏عنوان و نام پديدآور : ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ت‍اری‍خ‌ س‍ی‍اس‍ی‌ م‍ع‍اص‍ر و گ‍ف‍ت‍اری‌ پ‍ی‍رام‍ون‌ س‍ی‍اس‍ت‌ خ‍ارج‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ و م‍س‍ائ‍ل‌ س‍ی‍اس‍ی‌ روز/ ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر ولای‍ت‍ی‌
‏مشخصات نشر : م‍ش‍ه‍د: دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ اس‍لام‍ی‌ رض‍وی‌، ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ خ‍راس‍ان‌، - ۱۳۶۶.
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ص‌ .ع‌. ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎A Review of the contemporary political history with a speech‬.
‏موضوع : ای‍ران‌ -- رواب‍ط خ‍ارج‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴
‏موضوع : ای‍ران‌ -- رواب‍ط خ‍ارج‍ی‌ -- روس‍ی‍ه‌ ش‍وروی‌
‏موضوع : روس‍ی‍ه‌ ش‍وروی‌ -- رواب‍ط خ‍ارج‍ی‌ -- ای‍ران‌
‏موضوع : ل‍ب‍ن‍ان‌ -- اوض‍اع‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۲۰
‏رده بندی کنگره : DSR۱۶۵۰‭/و۸ت‌۳ ۱۳۶۶
‏رده بندی دیویی : ۹۵۵/۰۹۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۶۸-۲۱۲۹
 
   آدرس ثابت  ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ت‍اری‍خ‌ س‍ی‍اس‍ی‌ م‍ع‍اص‍ر و گ‍ف‍ت‍اری‌ پ‍ی‍رام‍ون‌ س‍ی‍اس‍ت‌ خ‍ارج‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ و م‍س‍ائ‍ل‌ س‍ی‍اس‍ی‌ روز
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۴۱۴۶۷ ‬
‪ ۸۱۰۰-۴۱۴۶۷ ‬
۱
۲
۱۳۶۶
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۲۹۵۴۵ ‬
‪ ۱۶۵۵۱۰ ‬
۲
۱۳۶۶
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۲۹۵۴۶ ‬
‪ ۱۶۵۵۱۱ ‬
۱
۱
۱۳۶۶
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh