ق‍ص‍ه‌ه‍ای‍ی‌ از م‍وس‍ی‍ق‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏عنوان و نام پديدآور : ق‍ص‍ه‌ه‍ای‍ی‌ از م‍وس‍ی‍ق‍ی‌/ ت‍رج‍م‍ه‌ ص‍وف‍ی‍ا م‍ح‍م‍ودی‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ر چ‍ش‍م‍ه‌، ک‍ت‍اب‌ ون‍وش‍ه‌‏‫، ۱۳۷۵.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏۱۰۲ ص.
‏شابک : ‏‫۳۵۰۰ری‍ال‌‬‏‫: ‭‎9646194192‬‬ ؛ ‏‫‎۵۵۰۰ ریال (چاپ دوم)
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ ب‍ه‌ روس‍ی‌.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ دوم‌: ب‍ه‍ار ۱۳۷۹.
‏يادداشت : (چاپ سوم: زمستان ۱۳۸۴).
‏يادداشت : گ‍روه‌ س‍ن‍ی‌ د [و] ه‍.
‏موضوع : اف‍س‍ان‍ه‌ه‍ا و ق‍ص‍ه‌ه‍ا.
‏موضوع : اف‍س‍ان‍ه‌ه‍ای‌ پ‍ری‍ان‌.
‏موضوع : م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ -- داس‍ت‍ان‌.
‏شناسه افزوده : م‍ح‍م‍ودی‌، ص‍وف‍ی‍ا، ۱۳۳۵ - ، م‍ت‍رج‍م‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭GR۷۹‭/ق‌۶ ۱۳۷۵
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭[ج]۳۹۸/۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۷-۶۶۱۹
 
   آدرس ثابت  ق‍ص‍ه‌ه‍ای‍ی‌ از م‍وس‍ی‍ق‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۵۴۷۴۵ ‬
‪ ۶۳-۵۴۷۴۵ ‬
۱
۳
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۲۵۰۹۴ ‬
‪ ۸۱۰۰-۲۵۰۹۴ ‬
۹
۱۳۷۵
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۴۵۰۲۹ ‬
‪ ۶۶۰۴۸۵ ‬
۲
۱۳۷۵
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۴۵۰۳۰ ‬
‪ ۵۹۵۱۰۶ ‬
۴
۱۳۷۵
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۴۷۰۳۰۶ ‬
‪ ۶۶۰۶۱۸ ‬
۳
۱۳۷۹
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۷۰۳۰۷ ‬
‪ ۳۱۱۵۲۰ ‬
۷
۱۳۷۹
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۹۱۷۱۸۰ ‬
‪ ۵۹۷۴۵۰ ‬
۶
۱۳۸۴
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۹۱۷۱۸۱ ‬
‪ ۵۹۷۴۵۱ ‬
۵
۱۳۸۴
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۵۳۰۵۸ ‬
‪ ۱۱۸۶۲۷۶ ‬
۸
۱۳۸۹
۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۵۳۰۵۹ ‬
‪ ۱۱۸۶۲۷۷ ‬
۱۰
۱۳۸۹
۴
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh