دو م‍ک‍ت‍ب‌ در اس‍لام‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ع‍س‍ک‍ری‌، م‍رت‍ض‍ی‌، - ۱۲۹۳
‏عنوان و نام پديدآور : دو م‍ک‍ت‍ب‌ در اس‍لام‌/ م‍رت‍ض‍ی‌ ع‍س‍ک‍ری‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ع‍طاآم‍ح‍م‍د س‍ردارن‍ی‍ا
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ب‍ن‍ی‍اد ب‍ع‍ث‍ت‌، م‍رک‍ز چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر، - ۱۳۷.
‏شابک : ‎964-309-073-61‬ب‍ه‍ا:۲۰۰۰۰ری‍ال‌(ج‌.۲)؛۱۸۰۰ری‍ال‌(ج‌.۳) ؛ ‎964-309-073-61‬ب‍ه‍ا:۲۰۰۰۰ری‍ال‌(ج‌.۲)؛۱۸۰۰ری‍ال‌(ج‌.۳) ؛ ‎964-309-073-61‬ب‍ه‍ا:۲۰۰۰۰ری‍ال‌(ج‌.۲)؛۱۸۰۰ری‍ال‌(ج‌.۳) ؛ ‎964-309-073-61‬ب‍ه‍ا:۲۰۰۰۰ری‍ال‌(ج‌.۲)؛۱۸۰۰ری‍ال‌(ج‌.۳) ؛ ‎964-309-077-93‬
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ ج‍ل‍د دوم‌، ۱۳۷۵.
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: م‍ع‍ال‍م‌ ال‍م‍درس‍ت‍ی‍ن‌ ب‍ح‍وث‌ م‍م‍ه‍ذه‌ ال‍ت‍وح‍ی‍د ک‍ل‍م‍ه‌ ال‍م‍س‍ل‍م‍ی‍ن‌.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌
‏مندرجات : . .-- ج‌. ۲. دی‍دگ‍اه‌ دو م‍ک‍ت‍ب‌ درب‍اره‌ م‍دارک‌ ت‍ش‍ری‍ع‍ی‌ اس‍لام‌ .-- ج‌. ۳. اث‍ر ن‍ه‍ض‍ت‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ "ع‌" در اح‍ی‍ای‌ س‍ن‍ت‌ پ‍ی‍ام‍ب‍ر .--
‏موضوع : اح‍ادی‍ث‌ اح‍ک‍ام‌
‏موضوع : ام‍ام‍ت‌
‏موضوع : خ‍لاف‍ت‌
‏موضوع : اج‍ت‍ه‍اد و ت‍ق‍ل‍ی‍د
‏موضوع : اه‍ل‌ س‍ن‍ت‌ -- دف‍اع‍ی‍ه‌ه‍ا و ردی‍ه‌ه‍ا
‏موضوع : ش‍ی‍ع‍ه‌ -- دف‍اع‍ی‍ه‌ه‍ا و ردی‍ه‌ه‍ا
‏شناسه افزوده : س‍ردارن‍ی‍ا، ع‍طاآم‍ح‍م‍د
‏شناسه افزوده : ب‍ن‍ی‍اد ب‍ع‍ث‍ت‌. م‍رک‍ز چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر
‏رده بندی کنگره : ‭BP۱۱۲/۶‬‭/‮ع‌‬۵‮م‌‬۶۰۴۱ ۱۳۷۰ی‬
‏رده بندی دیویی : ‭۲۹۷/۲۱۳۵‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۶-۶۳۱۹
 
   آدرس ثابت  دو م‍ک‍ت‍ب‌ در اس‍لام‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۶۵۴۳۸ ‬
‪ ۳۰۰۰-۶۳۳۴۵ ‬
۲
۳
۱۳۷۵
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۶۷۵۳۹ ‬
‪ ۳۰۰۰-۶۰۹۳۶ ‬
۳
۳
۱۳۷۵
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۲۹۴۷۱ ‬
‪ ۸۱۰۰-۲۹۴۷۱ ‬
۲
۴
۱۳۷۵
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۲۹۴۷۲ ‬
‪ ۸۱۰۰-۲۹۴۷۲ ‬
۳
۴
۱۳۷۵
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۵۲۱۹۷ ‬
‪ ۴۰۸۲۰۸ ‬
۲
۲
۱۳۷۵
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۵۲۱۹۸ ‬
‪ ۱۹۶۷۸۴۸ ‬
۲
۱
۱۳۷۵
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۵۲۱۹۹ ‬
‪ ۱۹۶۷۸۴۹ ‬
۳
۲
۱۳۷۵
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۵۲۲۰۰ ‬
‪ ۴۰۹۲۱۴ ‬
۳
۱
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh