اص‍لاح‍ات‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ در ازب‍ک‍س‍ت‍ان‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
راهنمای کاربران
صفحه کلید فارسی
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
   یادآوری مهم:
صفحه کلید را در حالت فارسی قرار دهید. اگر مرورگر شما از امکانات فارسی بهره‌مند نیست، می‌توانید برای تایپ فارسی از صفحه کلید فارسی استفاده نمایید.
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ک‍ری‍م‍وف‌، اس‍لام‌، - ۱۹۳۸
‎Karimov, Islam Abduganievich‬
‏عنوان و نام پديدآور : اص‍لاح‍ات‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ در ازب‍ک‍س‍ت‍ان‌/ اس‍لام‌ ک‍ری‍م‌ اف‌؛ ب‍ه‌ ک‍وش‍ش‌ ع‍ل‍ی‌ م‍وج‍ان‍ی‌؛ ب‍ا م‍ق‍دم‍ه‌ م‍ح‍س‍ن‌ پ‍اک‌آئ‍ی‍ن‌ [ب‍رای‌] دف‍ت‍ر م‍طال‍ع‍ات‌ س‍ی‍اس‍ی‌ و ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌، ۱۳۷۵.
‏مشخصات ظاهری : ه‍ش‍ت‌، ص‌ ۷۸
‏فروست : (م‍ب‍اح‍ث‌ آس‍ی‍ای‌ م‍رک‍زی‌ و ق‍ف‍ق‍از۱۹)
‏شابک : ‎964-6056-21-0‬ب‍ه‍ا:۳۲۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ص‌. ع‌. ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎Islam Karimov. Economic reform in Uzbekistan‬.
‏يادداشت : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا (ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ پ‍ی‍ش‌ از ان‍ت‍ش‍ار).
‏موضوع : ازب‍ک‍س‍ت‍ان‌ -- س‍ی‍اس‍ت‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ -- . - ۱۹۹۲
‏شناسه افزوده : م‍وج‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۴۸ - ، گ‍ردآورن‍ده‌
‏شناسه افزوده : ای‍ران‌. وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌. دف‍ت‍ر م‍طال‍ع‍ات‌ س‍ی‍اس‍ی‌ و ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌
‏شناسه افزوده : ای‍ران‌. وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌. م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
‏رده بندی کنگره : HC۴۲۱/۷‭/ک‌۴‮ال‍ف‌‬۶
‏رده بندی دیویی : ۳۳۰/۹۵۸۷
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۶-۹
 
   آدرس ثابت  اص‍لاح‍ات‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ در ازب‍ک‍س‍ت‍ان‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۵۵۷۴ ‬
‪ HC۴۲۱/۷ /الف۴ک۶ ‬
۱
۱۳۷۵
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh