ش‍اع‍ری‌ در ه‍ج‍وم‌ م‍ن‍ت‍ق‍دان‌: ن‍ق‍د ادب‍ی‌ در س‍ب‍ک‌ ه‍ن‍دی‌ پ‍ی‍رام‍ون‌ ش‍ع‍ر ح‍زی‍ن‌ لاه‍ی‍ج‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ش‍ف‍ی‍ع‍ی‌ ک‍دک‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، - ۱۳۱۸
‏عنوان و نام پديدآور : ش‍اع‍ری‌ در ه‍ج‍وم‌ م‍ن‍ت‍ق‍دان‌: ن‍ق‍د ادب‍ی‌ در س‍ب‍ک‌ ه‍ن‍دی‌ پ‍ی‍رام‍ون‌ ش‍ع‍ر ح‍زی‍ن‌ لاه‍ی‍ج‍ی‌/ م‍ح‍م‍درض‍ا ش‍ف‍ی‍ع‍ی‌ ک‍دک‍ن‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: آگ‍اه‌، ۱۳۷۵.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۵۱۲
‏شابک : ‎964-416-019-3‬ب‍ه‍ا:۱۵۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-416-019-3‬ب‍ه‍ا:۱۵۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۵۱۲ - ۵۰۹؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏موضوع : ح‍زی‍ن‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اب‍ی‌طال‍ب‌، ۱۱۸۰ - ۱۱۰۳ق‌. -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
‏موضوع : ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۲ق‌. -- ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
‏موضوع : س‍ب‍ک‌ ه‍ن‍دی‌ -- ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
‏رده بندی کنگره : PIR۶۶۷۲‭/ش‌۷ش‌۲
‏رده بندی دیویی : ۱‮ف‍ا‬۸/۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۵-۸۵۹۸
 
   آدرس ثابت  ش‍اع‍ری‌ در ه‍ج‍وم‌ م‍ن‍ت‍ق‍دان‌: ن‍ق‍د ادب‍ی‌ در س‍ب‍ک‌ ه‍ن‍دی‌ پ‍ی‍رام‍ون‌ ش‍ع‍ر ح‍زی‍ن‌ لاه‍ی‍ج‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۳۳۸۸ ‬
‪ ۸۱۰۰-۳۳۸۸ ‬
۳
۱۳۷۵
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۳۳۰۷۹۱ ‬
‪ ۱۵۵۶۴۱۷ ‬
۲
۱۳۷۵
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۳۰۷۹۲ ‬
‪ ۳۹۱۴۸۴ ‬
۱
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh