... روزن‍ام‍ه‌ م‍وس‍وم‌ ب‍ه‌ چ‍ه‍ار ف‍ص‍ل‌: س‍ف‍رن‍ام‍ه‌ اول‍ی‍ن‌ ه‍ئ‍ی‍ت‌ س‍ی‍اس‍ی‌ اع‍زام‍ی‌ ای‍ران‌ ب‍ه‌ ک‍ش‍وره‍ای‌ اروپ‍ائ‍ی‌ در زم‍ان‌ ق‍اج‍اری‍ه‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : گ‍رم‍رودی‌، ع‍ب‍دال‍ف‍ت‍اح‌ ب‍ن‌ ن‍ج‍ف‍ع‍ل‍ی‌، ۳ق‌، .
‏عنوان قراردادی : س‍ف‍رن‍ام‍ه‌ آج‍ودان‌ب‍اش‍ی‌
‏عنوان و نام پديدآور : ... روزن‍ام‍ه‌ م‍وس‍وم‌ ب‍ه‌ چ‍ه‍ار ف‍ص‍ل‌: س‍ف‍رن‍ام‍ه‌ اول‍ی‍ن‌ ه‍ئ‍ی‍ت‌ س‍ی‍اس‍ی‌ اع‍زام‍ی‌ ای‍ران‌ ب‍ه‌ ک‍ش‍وره‍ای‌ اروپ‍ائ‍ی‌ در زم‍ان‌ ق‍اج‍اری‍ه‌/ ب‍ه‌ق‍ل‍م‌ ف‍ت‍اح‌خ‍ان‌ گ‍رم‍رودی‌؛ ب‍ه‌س‍ع‍ی‌ و ک‍وش‍ش‌ ف‍ت‍ح‌ال‍دی‍ن‌ ف‍ت‍اح‍ی‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: م‍س‍ت‍وف‍ی‌‏‫، ۱۳۷۰.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۳۷۲ ص‌.‬ : م‍ص‍ور، ن‍م‍ون‍ه‌، ع‍ک‍س‌.
‏شابک : ‏‫۱۱۰۰ری‍ال‌‬
‏يادداشت : چاپ دوم.
‏موضوع : گ‍رم‍رودی‌، ع‍ب‍دال‍ف‍ت‍اح‌ ب‍ن‌ ن‍ج‍ف‍ع‍ل‍ی‌، ۳ق‌
‏موضوع : سفرنامه‌ها
‏موضوع : اروپ‍ا -- س‍ی‍ر و س‍ی‍اح‍ت‌ -- ق‍رن‌ ۱۹.
‏شناسه افزوده : ف‍ت‍اح‍ی‌، ف‍ت‍ح‌ال‍دی‍ن‌، گردآورنده
‏رده بندی کنگره : D۹۱۹‭/گ‌۴س‌۷
‏رده بندی دیویی : ۹۱۴/۰۴۲۸
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۱-۲۳۹۸
 
   آدرس ثابت  ... روزن‍ام‍ه‌ م‍وس‍وم‌ ب‍ه‌ چ‍ه‍ار ف‍ص‍ل‌: س‍ف‍رن‍ام‍ه‌ اول‍ی‍ن‌ ه‍ئ‍ی‍ت‌ س‍ی‍اس‍ی‌ اع‍زام‍ی‌ ای‍ران‌ ب‍ه‌ ک‍ش‍وره‍ای‌ اروپ‍ائ‍ی‌ در زم‍ان‌ ق‍اج‍اری‍ه‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن ایران شناسی
‪ ۸۳-۸۶۱۹۶ ‬
‪ ۱۰۳-۴۶۵۷۲ ‬
۸
۱۳۷۰
۲
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۳۳۱۳۵ ‬
‪ ۳۰۰۰-۴۰۱۳ ‬
۳
۱۳۷۰
۲
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۳۸۳۴۹ ‬
‪ ۳۰۰۰-۲۲۴۸۳* ‬
۴
۱۳۷۰
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۱۲۴۸۹۹ ‬
‪ ۱۴۲۵۶۹۴ ‬
۶
۱۳۷۰
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۱۴۰۸۲۱ ‬
‪ ۷۲۹۰۷۸ ‬
۲
۱۳۷۰
۲
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۳۸۱۷۳۲ ‬
‪ ۱۷۲۸۸۶۲ ‬
۷
۱۳۷۰
۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh