ه‍ب‍وط در ک‍وی‍ر
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۵۶ - ۱۳۱۲
‏عنوان و نام پديدآور : ه‍ب‍وط در ک‍وی‍ر/ از ع‍ل‍ی‌ ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: دف‍ت‍ر ت‍دوی‍ن‌ و ت‍ن‍ظی‍م‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ آث‍ار م‍ع‍ل‍م‌ ش‍ه‍ی‍د دک‍ت‍ر ع‍ل‍ی‌ ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌، - ۱۳۶۲.
‏مشخصات ظاهری : د، ۶۴۳ ص‌.ن‍م‍ون‍ه‌
‏فروست : (م‍ج‍م‍وع‍ه‌ آث‍ار/ ع‍ل‍ی‌ ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌۱۳)
ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۵۶ - ۱۳۱۲. م‍ج‍م‍وع‍ه‌ آث‍ار؛ ۱۳
‏شابک : ب‍ه‍ا:۵۶۰ری‍ال‌
‏يادداشت : ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ ش‍ام‍ل‌ م‍ق‍الات‌ "ه‍ب‍وط"، "ک‍وی‍ر"، ت‍وض‍ی‍ح‍ی‌ درب‍اره‌ س‍رود "آف‍ری‍ن‍ش‌"، "ت‍وت‍م‌ پ‍رس‍ت‍ی‌"، "دوس‍ت‍ان‌ ع‍زی‍ز" م‍ی‌ب‍اش‍د
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ه‍ف‍ت‍م‌: ۲۵۰۰۱۳۷۸ ری‍ال‌ :‎ISBN 964-90433-4-9‬
‏موضوع : م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴
‏رده بندی کنگره : ‏‫BP۲۳۳/۷‭‬ ‭/ش۴‏‫‬‭ ۱۳.ج ۱۳۶۲
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭‬‭۲۹۷/۴۸
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۶۲-۱۱۹۸
 
   آدرس ثابت  ه‍ب‍وط در ک‍وی‍ر
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۷۱۵۴ ‬
‪ ۱۵۳۷۲۹ ‬
۲
۱۳۶۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۷۱۵۵ ‬
‪ ۱۵۳۷۲۸ ‬
۱
۱۳۶۲
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh