ت‍ف‍رج‌ ص‍ن‍ع‌: گ‍ف‍ت‍اره‍ای‍ی‌ در اخ‍لاق‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ و ع‍ل‍م‌ ان‍س‍ان‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
راهنمای کاربران
صفحه کلید فارسی
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
   یادآوری مهم:
صفحه کلید را در حالت فارسی قرار دهید. اگر مرورگر شما از امکانات فارسی بهره‌مند نیست، می‌توانید برای تایپ فارسی از صفحه کلید فارسی استفاده نمایید.
برچسبی   
 
‏سرشناسه : س‍روش‌، ع‍ب‍دال‍ک‍ری‍م‌، - ۱۳۲۴
‏عنوان و نام پديدآور : ت‍ف‍رج‌ ص‍ن‍ع‌: گ‍ف‍ت‍اره‍ای‍ی‌ در اخ‍لاق‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ و ع‍ل‍م‌ ان‍س‍ان‍ی‌/ از ع‍ب‍دال‍ک‍ری‍م‌ س‍روش‌
‏وضعيت ويراست : [وی‍رای‍ش‌ ]۲
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)، ۱۳۷۰.
‏مشخصات ظاهری : ش‍ان‍زده‌، ص‌ ۵۱۴
‏شابک : ب‍ه‍ا:۲۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ص‌. ع‌. ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎Abd -Al-Karim. surush: Tafaruj-e sun‬.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۴۹۳؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏موضوع : ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
‏موضوع : ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
‏موضوع : ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ -- ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
‏شناسه افزوده : ص‍دا و س‍ی‍م‍ای‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌. ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍روش‌
‏رده بندی کنگره : BD۴۱‭/س‌۴ت‌۷ ۱۳۷۰
‏رده بندی دیویی : ۱۰۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۰-۱۸۸
 
   آدرس ثابت  ت‍ف‍رج‌ ص‍ن‍ع‌: گ‍ف‍ت‍اره‍ای‍ی‌ در اخ‍لاق‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ و ع‍ل‍م‌ ان‍س‍ان‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۸۳۵۳۲ ‬
‪ ۱۳۳۲۷۸ ‬
۱
۱۳۷۰
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۸۳۵۳۳ ‬
‪ ۱۳۳۲۷۷ ‬
۲
۱۳۷۰
۲
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۱۰۴۵۵۲۱ ‬
‪ ۱۰۱-۱۰۱۲۰ ‬
۳
۱۳۷۰
۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh