ف‍ره‍ن‍گ‌ ف‍ن‍ی‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - ف‍ارس‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : غ‍ی‍اث‍ی‌ن‍ژاد، ه‍وش‍ن‍گ‌‏‫، ۱۳۱۹ - ‬
‏عنوان و نام پديدآور : ف‍ره‍ن‍گ‌ ف‍ن‍ی‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - ف‍ارس‍ی‌/ ه‍وش‍ن‍گ‌ غ‍ی‍اث‍ی‌ن‍ژاد.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: پ‍اس‍ارگ‍اد‏‫، ۱۳۷۴.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‎338ص.‬
‏شابک : ‏‫۶۵۰۰ری‍ال‌‬
‏يادداشت : ‏‫پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌: ‭‭‭‭‭‭‭‎H. Ghiasi Nejad. Dictionary the conise English - Persian: electricity, medical, thermodynamic...
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د: ف‍ره‍ن‍گ‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ ب‍ه‌ف‍ارس‍ی‌. ال‍ک‍ت‍ری‍س‍ت‍ه‌، پ‍زش‍ک‍ی‌....
‏عنوان روی جلد : ف‍ره‍ن‍گ‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ ب‍ه‌ف‍ارس‍ی‌. ال‍ک‍ت‍ری‍س‍ت‍ه‌، پ‍زش‍ک‍ی‌....
‏موضوع : علوم -- واژه‌نامه‌ها -- انگلیسی
‏موضوع : زبان انگلیسی -- واژه‌نامه‌ها -- فارسی
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭Q۱۲۳‏‫‭‭/غ‌۹ف‌۴
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۵۰۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۴-۳۵۵۸
 
   آدرس ثابت  ف‍ره‍ن‍گ‌ ف‍ن‍ی‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - ف‍ارس‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
تالار تخصصی فارس شناسی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۳۸۱۹۱ ‬
‪ Q۱۲۳ /غ۹ف۴ ‬
۱
۱۳۷۴
۱
قفسه باز
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh