ص‍ور خ‍ی‍ال‌ در ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ش‍ف‍ی‍ع‍ی‌ ک‍دک‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۱۸-
‏عنوان و نام پديدآور : ص‍ور خ‍ی‍ال‌ در ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌: ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ان‍ت‍ق‍ادی‌ در ت‍طور ای‍م‍اژه‍ای‌ ش‍ع‍ر پ‍ارس‍ی‌ و س‍ی‍ر ن‍ظری‍ه‌ ب‍لاغ‍ت‌ در اس‍لام‌ و ای‍ران‌/ م‍ح‍م‍درض‍ا ش‍ف‍ی‍ع‍ی‌ک‍دک‍ن‍ی‌.
‏وضعيت ويراست : [وی‍راست ۲].
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: آگ‍اه‌‏‫‏، ۱۳۶۶.‏‬‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫ ‏‫‏۷۳۲ ص.‬‏‬‬‬‬
‏شابک : ‏‫۱۸۰۰ری‍ال‌‬‬‬‏‬‮‬‏‫‏‭ 964-416-041-X : ‬ ؛ ‏‫‏۳۵۰۰ ریال (چاپ چهارم)‬‬‬‬‏‬‮‬ ؛ ‏‫‏۳۵۰۰ ریال (چاپ هشتم)‮ ؛ ‏‫۶۲۰۰۰ ریال‮‬(چاپ دهم)‮‬ ؛ ‏‫‏۷۵۰۰۰ ریال (چاپ یازدهم)‮‬ ؛ ‏‫‬‏۹۵۰۰۰ ر یال (چاپ دوازدهم)‮‬ ؛ ‏‫۱۴۰۰۰۰ ریال‬‏‫ : چاپ سیزدهم‬‏‫ : 978-964-416-041-7‬
‏يادداشت : چاپ سوم .
‏يادداشت : چاپ دوم : ۱۳۵۸.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ چ‍ه‍ارم‌: ۱۳۷۰.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ه‍ش‍ت‍م‌: ۱۳۸۰.
‏يادداشت : چاپ دهم: زمستان ۱۳۸۵.
‏يادداشت : چاپ یازدهم: زمستان ۱۳۸۶.
‏يادداشت : چاپ دوازدهم: پاییز ۱۳۸۷.
‏يادداشت : چاپ سیزدهم : زمستان۱۳۸۸.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۶۸۷ - ۶۹۹؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌.
‏یادداشت : نمایه.
‏موضوع : صور خیال
‏موضوع : شعر فارسی -- تاریخ و نقد
‏رده بندی کنگره : ‏‫PIR۳۳۶۳‭‬ ‭/ص۹‏‫‬‭‭‮ش‌‬۷ ۱۳۶۶‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭‬‭‭‭۸‮فا‬۰/۴۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۶۷-۸۳۸
 
   آدرس ثابت  ص‍ور خ‍ی‍ال‌ در ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۸۴۱۵۵ ‬
‪ ۶۳-۱۵۰۱۹۹ ‬
۹
۱۳۵۸
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۸۷۰۹۹ ‬
‪ ۶۳-۷۵۵۰۴ ‬
۱۰
۱۳۸۵
۱۰
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۴۰۷۸ ‬
‪ ۸۱۰۰-۴۰۷۸ ‬
۲۳
۱۳۷۰
۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۳۴۰۶۴ ‬
‪ ۷۸۵۲۴ ‬
۱۱
۱۳۶۶
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۳۴۰۶۵ ‬
‪ ۷۸۵۲۵ ‬
۱۲
۱۳۶۶
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۹۸۷۹۲ ‬
‪ ۷۸۵۲۶ ‬
۱۳
۱۳۷۰
۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۹۸۷۹۳ ‬
‪ ۷۸۵۲۷ ‬
۱۴
۱۳۷۰
۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۰۵۵۸۳ ‬
‪ ۱۸۵۵۷۲ ‬
۱۶
۱۳۵۸
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۲۴۱۱۳۵ ‬
‪ ۸۶۰۱۱۱ ‬
۲۲
۱۳۷۰
۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۴۱۱۳۶ ‬
‪ ۴۵۳۰۶۶ ‬
۲
۵
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۳۰۳۹۷ ‬
‪ ۳۰۸۰۸۰ ‬
۱۵
۱۳۷۵
۶
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۳۰۳۹۸ ‬
‪ ۳۷۲۳۷۸ ‬
۴
۶
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۳۹۳۶۲ ‬
‪ ۳۵۱۱۸۷ ‬
۷
۷
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۳۹۳۶۳ ‬
‪ ۴۰۱۲۶۵ ‬
۱
۱۳۷۸
۷
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۵۷۱۷۶۰ ‬
‪ ‏۱۳۹۷۹۹۳‬ ‬
۸
۱۳۸۰
۸
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۵۷۱۷۶۱ ‬
‪ ۶۶۸۷۰۸ ‬
۳
۱۳۷۸
۷
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۸۳۸۵۵ ‬
‪ ۳۸۱۰۸۴ ‬
۶
۹
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۸۳۸۵۶ ‬
‪ ۵۳۰۳۶۴ ‬
۵
۹
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۳۴۳۸۱ ‬
‪ ۹۴۴۲۸۵ ‬
۲۰
۱۳۸۸
۱۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۳۴۳۸۲ ‬
‪ ۹۴۴۲۸۴ ‬
۲۱
۱۳۸۸
۱۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۸۹۷۲۹ ‬
‪ ۸۴۹۴۰۴ ‬
۱۷
۱۳۸۵
۱۰
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۱۸۷۲۸ ‬
‪ ۸۴۱۳۱۵ ‬
۱۸
۸۷
۱۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۱۸۷۲۹ ‬
‪ ۸۴۱۳۱۶ ‬
۱۹
۱۳۸۷
۱۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh