م‍وس‍وع‍ه‌ ک‍ش‍اف‌ اص‍طلاح‍ات‌‌ال‍ف‍ن‍ون‌ وال‍ع‍ل‍وم‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ت‍ه‍ان‍وی‌، م‍ح‍م‍داع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌، -۱۱۵۸؟ق‌
‏عنوان قراردادی : ک‍ش‍اف‌ اص‍طلاح‍ات‌ ال‍ف‍ن‍ون‌.
‏عنوان و نام پديدآور : م‍وس‍وع‍ه‌ ک‍ش‍اف‌ اص‍طلاح‍ات‌‌ال‍ف‍ن‍ون‌ وال‍ع‍ل‍وم‌/ ل‍ل‍ب‍اح‍ث‌ م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ال‍ت‍ه‍ان‍وی‌؛ ت‍ق‍دی‍م‌ و اش‍راف‌ و م‍راج‍ع‍ه‌ د. رف‍ی‍ق‌ال‍ع‍ج‍م‌، ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ د. ع‍ل‍ی‌ دح‍روج‌، ن‍ق‍ل‌ال‍ن‍ص‌ال‍ف‍ارس‍ی‌ال‍ی‌ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌: د. ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ال‍خ‍ال‍دی‌؛ ال‍ت‍رج‍م‍ه‌الاج‍ن‍ب‍ی‍ه‌: دج‍روج‌ زی‍ن‍ات‍ی‌.
‏مشخصات نشر : ب‍ی‍روت‌: م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ل‍ب‍ن‍ان‌‏‫‏، ۱۹۹۶م‌.‏‫‏ = ۱۳۷۴.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏۲ج.
‏فروست : س‍ل‍س‍ل‍ه‌ م‍وس‍وع‍ات‌ال‍م‍ص‍طل‍ح‍ات‌ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌ والاس‍لام‍ی‍ه‌
‏وضعیت فهرست نویسی : برونسپاری
‏يادداشت : عربی.
‏يادداشت : ج.۱ (اپ اول: ۱۹۹۶م.= ۱۳۷۵).
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌.
‏مندرجات : .- ج.۱. ا - ش
.- ج. ۲. ص - ی
‏موضوع : زبان عربی -- واژه‌نامه‌ها -- متون قدیمی تا قرن ۱۴
‏موضوع : ع‍ل‍وم‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ۱۸۰۰
‏شناسه افزوده : ع‍ج‍م‌، رف‍ی‍ق‌
‏شناسه افزوده : Ajam, Rafig
‏شناسه افزوده : دح‍روج‌، ع‍ل‍ی‌
‏شناسه افزوده : Dahruj, Ali Farid
‏شناسه افزوده : خ‍ال‍دی‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌
‏شناسه افزوده : Khalidi, Abd Allah
‏شناسه افزوده : زی‍ن‍ات‍ی‌، ج‍ورج‌
‏شناسه افزوده : Zainaty, Georges
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭‭PJ۶۶۲۰‬‏‫‬‭‭/ت۹ک۵ ۱۳۷۴
‏رده بندی دیویی : ‭۴۹۲/۷۳‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۷-۷۷۲۸
 
   آدرس ثابت  م‍وس‍وع‍ه‌ ک‍ش‍اف‌ اص‍طلاح‍ات‌‌ال‍ف‍ن‍ون‌ وال‍ع‍ل‍وم‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۷۳۶۰۵ ‬
‪ ۳۸۸۶۹۲ ‬
۱
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۷۳۶۰۸ ‬
‪ ۴۷۳۴۹۳ ‬
۲
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۱۷۶۲۶ ‬
‪ ۷۶۵۲۰۹ ‬
۱
۳
۱
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۲۵۶۴۲ ‬
‪ ۷۶۵۲۱۰ ‬
۲
۲
۱۳۷۵
۱
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۹۱۳۲۹۲ ‬
‪ ۳۰۲۸۹۴ ‬
۱
۲
۱۳۷۵
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۳۶۳۲۳۸ ‬
‪ ۱۴۳۹۱۳۰ ‬
۱
۴
۱۳۷۵
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh