دم‍اغ‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : پ‍ت‍روش‍ف‍س‍ک‍ای‍ا، ل‍ودم‍ی‍لا
‏عنوان و نام پديدآور : دم‍اغ‌/ ل‍ودم‍ی‍لا پ‍ت‍روش‍ف‍س‍ک‍ای‍ا؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ص‍وف‍ی‍ا م‍ح‍م‍ودی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ر چ‍ش‍م‍ه‌، ک‍ت‍اب‌ ون‍وش‍ه‌، ۱۳۷۷.
‏مشخصات ظاهری : ۷۶ ص‌.م‍ص‍ور
‏شابک : ‎964-6194-81-8‬۲۵۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-6194-81-8‬۲۵۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا.
‏موضوع : داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ روس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۲۰
‏شناسه افزوده : م‍ح‍م‍ودی‌، ص‍وف‍ی‍ا، ۱۳۳۵ - ، م‍ت‍رج‍م‌
‏رده بندی کنگره : PG۳۴۸۱‭/پ‌۲د۸ ۱۳۷۷
‏رده بندی دیویی : ۸۹۱[ج‌]/۷۳۴۴‭پ‌۲۸۷د ۱۳۷۷
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۷-۹۶۱۸
 
   آدرس ثابت  دم‍اغ‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۸۷۴۸۷ ‬
‪ ۴۹۱۷۴ ‬
۱
۱۳۷۷
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۸۷۴۸۸ ‬
‪ ۲۴۷۳۲۷ ‬
۲
۱۳۷۷
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh