خ‍ورش‍ی‍د ت‍اب‍ن‍ده‌: ش‍رح‌ اح‍وال‌ و آث‍ار ع‍ال‍م‌ رب‍ان‍ی‌... س‍ل‍طان‍ح‍س‍ی‍ن‌ ت‍اب‍ن‍ده‌ گ‍ن‍اب‍ادی‌ رض‍ا ع‍ل‍ی‍ش‍اه‌ (طاب‌ ث‍راه‌)
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
راهنمای کاربران
صفحه کلید فارسی
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
   یادآوری مهم:
صفحه کلید را در حالت فارسی قرار دهید. اگر مرورگر شما از امکانات فارسی بهره‌مند نیست، می‌توانید برای تایپ فارسی از صفحه کلید فارسی استفاده نمایید.
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ت‍اب‍ن‍ده‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۷۵ - ۱۳۲۴
‏عنوان و نام پديدآور : خ‍ورش‍ی‍د ت‍اب‍ن‍ده‌: ش‍رح‌ اح‍وال‌ و آث‍ار ع‍ال‍م‌ رب‍ان‍ی‌... س‍ل‍طان‍ح‍س‍ی‍ن‌ ت‍اب‍ن‍ده‌ گ‍ن‍اب‍ادی‌ رض‍ا ع‍ل‍ی‍ش‍اه‌ (طاب‌ ث‍راه‌)/ ت‍ال‍ی‍ف‌ و ت‍دوی‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ ت‍اب‍ن‍ده‌
‏وضعيت ويراست : [وی‍رای‍ش‌ ]۲
‏مشخصات نشر : [ت‍ه‍ران‌]: ح‍ق‍ی‍ق‍ت‌، ۱۳۷۷.
‏مشخصات ظاهری : دوازده‌، ۹۹۴ ص‌.م‍ص‍ور (رن‍گ‍ی‌)، ع‍ک‍س‌ (ب‍خ‍ش‌ رن‍گ‍ی‌)
‏شابک : ‎964-90907-4-6‬۳۵۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏موضوع : ت‍اب‍ن‍ده‌، س‍ل‍طان‍ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۷۱ - ۱۲۹۳
‏موضوع : ع‍رف‍ان‌
‏رده بندی کنگره : BP۲۹۳/۱۴‭/ت‌۲ت‌۲ ۱۳۷۷
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۸۹۲۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۷-۱۲۴۱۸
 
   آدرس ثابت  خ‍ورش‍ی‍د ت‍اب‍ن‍ده‌: ش‍رح‌ اح‍وال‌ و آث‍ار ع‍ال‍م‌ رب‍ان‍ی‌... س‍ل‍طان‍ح‍س‍ی‍ن‌ ت‍اب‍ن‍ده‌ گ‍ن‍اب‍ادی‌ رض‍ا ع‍ل‍ی‍ش‍اه‌ (طاب‌ ث‍راه‌)
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۱۳۶ ‬
‪ ۶۳-۱۱۳۶ ‬
۱
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۰۰۵۶۴ ‬
‪ ۳۳۴۷۹۷ ‬
۵
۱۳۷۷
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۰۰۵۶۵ ‬
‪ ۳۳۲۰۱۴ ‬
۴
۱۳۷۷
۲
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۸۴۲۴۲۱ ‬
‪ ‭BP۲۹۳/۱۴ /‮ت‌‬۲‮ت‌‬۲ ۱۳۷۷‬ ‬
۲
۱۳۸۳
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۸۴۲۴۲۲ ‬
‪ ۵۸۷۶۸۰ ‬
۳
۱۳۸۳
۳
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh