اخ‍ب‍ار‌ال‍طوال‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : دی‍ن‍وری‌، اح‍م‍دب‍ن‌ داود، ‏‫ - ‏۲۸۲ق.‏‬
‏عنوان و نام پديدآور : اخ‍ب‍ار‌ال‍طوال‌ / ت‍ال‍ی‍ف‌ اب‍وح‍ن‍ی‍ف‍ه‌اح‍م‍دب‍ن‌‌داود دی‍ن‍وری‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ح‍م‍ود م‍ه‍دوی‌‌دام‍غ‍ان‍ی‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ن‍ی‌‏‫، ۱۳۶۴.‏‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫ ۴۸۴ص.‏‬‬
‏شابک : ‏‫۱۳۰۰ری‍ال‌‏‬‬ ؛ ‏‫۴۵۰۰ریال (چاپ چهارم‏‬)‏‬ ؛ ‏‫۳۶۰۰۰ ریال‏‬ (چاپ پنجم‏‬)‏‬‬ ؛ ‏‫۳۸۰۰۰ریال‏‬‬‏‫: چاپ ششم‏‬‏‫: ‏‫‬‭964-312-000-7 ؛ ‏‫۱۰۰۰۰۰ ریال‏‫: چاپ هشتم‬‏‫‭978-964-312-000-9:
‏يادداشت : چ‍اپ‌ چ‍ه‍ارم‌: ۱۳۷۱.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ پ‍ن‍ج‍م‌: ۱۳۸۱.
‏يادداشت : چاپ ششم: ۱۳۸۴.
‏يادداشت : چاپ هشتم : ۱۳۹۰.
‏يادداشت : ک‍ت‍اب‌ حاضر قبلا در س‍ال‌ ۱۳۴۶ ت‍ح‍ت‌ ه‍م‍ی‍ن‌ ع‍ن‍وان‌ ب‍ا ت‍رج‍م‍ه‌ ص‍ادق‌ ن‍ش‍ات‌ ت‍وس‍ط ب‍ن‍ی‍اد ف‍ره‍ن‍گ‌ ای‍ران‌ م‍ن‍ت‍ش‍ر ش‍ده‌ اس‍ت‌.
‏یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس.
‏یادداشت : ن‍م‍ای‍ه‌.
‏موضوع : اسلام -- تاریخ-- متون قدیمی تا قرن ۱۴.
‏موضوع : ایران -- تاریخ -- پیش‌ از اسلام -- متون قدیمی تا قرن ۱۴
‏شناسه افزوده : م‍ه‍دوی‌ دام‍غ‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍ود، ۱۳۱۵-، مترجم
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‮‭‬‭DS۳۵/۶۳‏‫‬‮‭‬‭‭/د۹‮ال‍ف‌‬۳۰۴۱ ۱۳۶۴‮‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭‬‭۹۰۹/۰۹۷۶۷۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۶۷-۱۸
 
   آدرس ثابت  اخ‍ب‍ار‌ال‍طوال‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
کتابخانه مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۲۲۴۶ ‬
‪ DS۳۵/۶۳ /د۹الف۳۰۴۱ ۱۳۶۴ ‬
۱۸
۱۳۸۱
۵
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۱۸۷۰۰ ‬
‪ ۳۰۰۰-۲۸۴۶۴ ‬
۱۵
۱۳۶۶
۲
 
کتابخانه مرکز همدان
‪ ۶۰۰۰-۱۳۱۹ ‬
‪ DS۳۵/۶۳ /د۹الف۳۰۴۱ ۱۳۶۴ ‬
۱۹
 
کتابخانه مرکز زاهدان
‪ ۸۰۰۰-۱۶۶۸ ‬
‪ ‬
۱۷
۱۳۷۱
۴
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۲۸۷۹۶ ‬
‪ ۸۱۰۰-۲۸۷۹۶ ‬
۲۵
۱۳۶۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۱۱۵۶ ‬
‪ ۲۰۳۰۴۷ ‬
۴
۱۳۶۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۱۱۵۷ ‬
‪ ۲۰۳۰۴۸ ‬
۵
۱۳۶۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۳۰۸۴۲ ‬
‪ ۲۰۳۰۴۹ ‬
۶
۱۳۶۶
۲
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۱۳۰۸۴۳ ‬
‪ ۶۳-۱۳۶۶۴۴ ‬
۷
۱۳۶۶
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۴۱۸۸۹ ‬
‪ ۲۰۳۰۵۱ ‬
۸
۱۳۶۸
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۴۱۸۹۰ ‬
‪ ۲۰۳۰۵۲ ‬
۹
۱۳۶۸
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۷۶۶۲۰ ‬
‪ ۱۲۴۲۴۸ ‬
۱۴
۱۳۶۸
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۰۵۷۷۸ ‬
‪ ۱۸۵۷۵۷ ‬
۱۳
۱۳۶۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۲۲۵۱۷۶ ‬
‪ ۵۸۷۸۴۹ ‬
۱۲
۱۳۷۱
۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۲۵۱۷۷ ‬
‪ ۴۰۹۲۴۸ ‬
۱
۴
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۶۷۷۸۹ ‬
‪ ۱۷۶۸۵۷۸ ‬
۲۷
۱۳۹۵
۱۰
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۶۶۵۷۶۴ ‬
‪ ۱۰۰۸۳۳۶ ‬
۳
۱۳۸۱
۵
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۶۵۷۶۵ ‬
‪ ۲۹۹۸۱ ‬
۲
۱۳۸۱
۵
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۹۳۵۵۷۴ ‬
‪ ۱۱۰۷۷۵۲ ‬
۲۴
۱۳۸۴
۶
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۹۵۱۰۸ ‬
‪ ۶۸۲۳۱۳ ‬
۱۰
۱۳۸۶
۷
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۹۵۱۰۹ ‬
‪ ۶۸۲۳۱۲ ‬
۱۱
۱۳۸۶
۷
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۸۶۱۹۳۲ ‬
‪ ۱۰۵۳۰۸۵ ‬
۲۱
۱۳۹۰
۸
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۸۶۱۹۳۳ ‬
‪ ۱۰۵۳۱۰۷ ‬
۲۲
۱۳۹۰
۲۲
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۳۹۵۱۳۱ ‬
‪ ۱۰۱-۵۲۹۸۵ ‬
۳۸
۱۳۷۱
۴
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۷۴۶۵۷۶ ‬
‪ ۱۷۹۶۰۷۰ ‬
۳۹
۱۳۹۴
۹
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۲۸۹۱۸۹۵ ‬
‪ ۶۳-۱۶۲۹۴۲ ‬
۲۳
۱۳۶۴
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh