ای‍ران‌ و م‍س‍ئ‍ل‍ه‌ ف‍ل‍س‍طی‍ن‌ ب‍راس‍اس‌ اس‍ن‍اد وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌ (۱۸۹۷ - ۱۹۳۷م‌. = ۱۳۱۷ش‌. - ۱۳۱۵ق‌.)
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
راهنمای کاربران
صفحه کلید فارسی
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
   یادآوری مهم:
صفحه کلید را در حالت فارسی قرار دهید. اگر مرورگر شما از امکانات فارسی بهره‌مند نیست، می‌توانید برای تایپ فارسی از صفحه کلید فارسی استفاده نمایید.
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ولای‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر، - ۱۳۲۴
‏عنوان و نام پديدآور : ای‍ران‌ و م‍س‍ئ‍ل‍ه‌ ف‍ل‍س‍طی‍ن‌ ب‍راس‍اس‌ اس‍ن‍اد وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌ (۱۸۹۷ - ۱۹۳۷م‌. = ۱۳۱۷ش‌. - ۱۳۱۵ق‌.)/ ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر ولای‍ت‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی‌، ۱۳۷۶.
‏مشخصات ظاهری : ه‍ش‍ت‌، ،۲۳۳‎ X‬ص‌.م‍ص‍ور، ن‍م‍ون‍ه‌، ع‍ک‍س‌
‏شابک : ‎964-430-352-0‬۷۸۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-430-352-0‬۷۸۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-430-352-0‬۷۸۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-430-352-0‬۷۸۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ص‌. ع‌. و م‍ق‍دم‍ه‌ ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:(‎1897 - 1973‬)‎Ali Akbar Velayati. Iran and the question of palestine based on Foreign ministry documents ‬.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ دوم‌: ۹۰۰۰ :۱۳۷۸ ری‍ال‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۲۱۷] - ۲۲۳؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏موضوع : ف‍ل‍س‍طی‍ن‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ق‍رن‌ ۲۰ -- اس‍ن‍اد و م‍دارک‌
‏موضوع : ای‍ران‌ -- رواب‍ط خ‍ارج‍ی‌ -- ف‍ل‍س‍طی‍ن‌
‏موضوع : ف‍ل‍س‍طی‍ن‌ -- رواب‍ط خ‍ارج‍ی‌ -- ای‍ران‌
‏موضوع : ف‍ل‍س‍طی‍ن‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ق‍رن‌ ۲۰
‏موضوع : ی‍ه‍ود و ع‍رب‌
‏موضوع : ص‍ه‍ی‍ون‍ی‍س‍م‌
‏موضوع : ق‍ی‍م‍وم‍ی‍ت‌ -- ف‍ل‍س‍طی‍ن‌
‏شناسه افزوده : وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌
‏شناسه افزوده : ای‍ران‌. وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌
‏شناسه افزوده : دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی‌
‏رده بندی کنگره : DS۱۲۵‭/و۸‮ال‍ف‌‬۹
‏رده بندی دیویی : ۹۵۶/۹۴۰۵۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۷-۲۸۰۸
 
   آدرس ثابت  ای‍ران‌ و م‍س‍ئ‍ل‍ه‌ ف‍ل‍س‍طی‍ن‌ ب‍راس‍اس‌ اس‍ن‍اد وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌ (۱۸۹۷ - ۱۹۳۷م‌. = ۱۳۱۷ش‌. - ۱۳۱۵ق‌.)
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۱۵۰۳۶ ‬
‪ ۸۱۰۰-۱۵۰۳۶ ‬
۶
۱۳۷۶
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۴۶۷۶۱ ‬
‪ ۵۱۲۵۴۵ ‬
۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۴۶۷۶۲ ‬
‪ ۴۳۲۱۱۳ ‬
۱
۱
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۴۳۴۳۹۸ ‬
‪ ‭DS۱۲۵ /و۸‮ال‍ف‌‬۹‬ ‬
۴
۱۳۷۸
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۳۴۳۹۹ ‬
‪ ۳۷۳۶۱۱ ‬
۳
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۹۰۰۹۱۷ ‬
‪ ۵۱۲۵۲۵ ‬
۵
۱۳۷۶
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh