ج‍ه‍اد الام‍ام‌ ال‍س‍ج‍اد زی‍ن‌ال‍ع‍اب‍دی‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ ال‍ح‍س‍ی‍ن‌ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اب‍ی‌طال‍ب‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ال‍س‍لام‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ جلالی، سیدم‍ح‍م‍درض‍ا، ‏‫۱۳۲۴ - ‏
‏عنوان و نام پديدآور : ج‍ه‍اد الام‍ام‌ ال‍س‍ج‍اد زی‍ن‌ال‍ع‍اب‍دی‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ ال‍ح‍س‍ی‍ن‌ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اب‍ی‌طال‍ب‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ال‍س‍لام‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ح‍م‍درض‍ا ال‍ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ال‍ج‍لال‍ی‌.
‏مشخصات نشر : ق‍م‌: موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث، سازمان چاپ و نشر‏‫، ۱۴۱۸ق.‬‏‫= ۱۳۷۶.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۳۵۷ ص.‬
‏شابک : ‏‫۱۱۰۰۰ ریال‭‬ : ‏‫‭964-5985-22-6‬ ؛ ‏‫۳۲۰۰۰ ریال‭‬: چاپ دوم‏‫‭978-964-5985-22-4 : ‬
‏وضعیت فهرست نویسی : برون‌سپاری
‏يادداشت : ع‍رب‍ی‌
‏يادداشت : ‏‫چ‍اپ‌ ق‍ب‍ل‍ی‌: م‍ح‍م‍درض‍ا ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، ۱۳۷۲.‬
‏يادداشت : ‏‫چاپ دوم: ۱۳۸۶.‬
‏یادداشت : ‏‫ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۳۴۲ - ۳۲۹؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌.‬
‏یادداشت : نمایه.
‏موضوع : ع‍ل‍ی‌‌ب‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‌‏‫ ‏‫(ع)‬‬‬، ام‍ام‌ چ‍ه‍ارم‌، ‏‫۳۸ -‏‏ ۹۴ق.‏‬‏‬ -- سرگذشتنامه
‏شناسه افزوده : دار الحدیث. مرکز چاپ و نشر
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭BP۴۳‏‫‬‭/ح۴۵ج۹ ۱۳۷۶
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۲۹۷/۹۵۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۸-۲۵۰۸
 
   آدرس ثابت  ج‍ه‍اد الام‍ام‌ ال‍س‍ج‍اد زی‍ن‌ال‍ع‍اب‍دی‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ ال‍ح‍س‍ی‍ن‌ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اب‍ی‌طال‍ب‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ال‍س‍لام‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۶۵۹۸۶ ‬
‪ ۳۰۰۰-۶۲۹۴۷ ‬
۵
۱۳۷۶
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۶۶۲۴۵ ‬
‪ ۵۲۹۲۵۴ ‬
۱
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۳۶۶۲۴۶ ‬
‪ ۱۵۶۳۶۴۸ ‬
۲
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۵۴۲۹۷۷ ‬
‪ ۱۱۳۶۲۵۹ ‬
۳
۱۳۸۶
۲
 
در دست فهرستنویسی
‪ ۱۵۴۲۹۷۸ ‬
‪ ‬
۴
۱۳۸۶
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۴۰۸۶۹۴ ‬
‪ ۱۴۵۴۴۰۹ ‬
۹
۱۳۸۶
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۶۱۹۵۱۰۰ ‬
‪ ۱۱۴۹۴۱۴ ‬
۶
۱۳۷۶
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh