م‍ب‍ان‍ی‌ زب‍ان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ و ک‍ارب‍رد آن‌ در زب‍ان‌ ف‍ارس‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ن‍ج‍ف‍ی‌، اب‍وال‍ح‍س‍ن‌، ‏‫ ۱۳۰۷ - ‏۱۳۹۴.‏‬، م‍ت‍رج‍م‌
‏عنوان و نام پديدآور : م‍ب‍ان‍ی‌ زب‍ان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ و ک‍ارب‍رد آن‌ در زب‍ان‌ ف‍ارس‍ی‌/ اب‍وال‍ح‍س‍ن‌ ن‍ج‍ف‍ی‌.
‏وضعيت ويراست : [وی‍راست ؟].
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ن‍ی‍ل‍وف‍ر‏‫، ۱۳۷۶.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫[۱۷۱] ص‌.‬‏‫: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار.‬
‏شابک : ‏‫۷۰۰۰ری‍ال‌‬‏‫ :‏ ‫‬‭‎964-448-020-1‬‏‬‬ ؛ ‏‫۸۵۰۰ریال (چاپ ششم)‬ ؛ ‏‫۱۱۰۰۰ریال (چاپ هفتم)‬ ؛ ‏‫۱۳۰۰۰ریال (چاپ هشتم)‬ ؛ ‏‫۲۸۰۰۰ ریال (چاپ دهم)‬‬
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ش‍ش‍م‌: ت‍اب‍س‍ت‍ان‌ ۱۳۷۸.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ه‍ف‍ت‍م‌: تابستان۱۳۸۰.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ه‍ش‍ت‍م‌: ۱۳۸۲.
‏يادداشت : چاپ نهم: تابستان ۱۳۸۴.
‏يادداشت : چاپ دهم: تابستان ۱۳۸۷.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌.
‏یادداشت : نمایه.
‏موضوع : زبان‌شناسی کاربردی
‏موضوع : فارسی -- دستور
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭PIR۲۶۸۸‏‫‬‭‭/ن‌۳م‌۲ ۱۳۷۶
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۴‮فا‬۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۶-۹۰۰۸
 
   آدرس ثابت  م‍ب‍ان‍ی‌ زب‍ان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ و ک‍ارب‍رد آن‌ در زب‍ان‌ ف‍ارس‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۴۴۹۵ ‬
‪ ۶۳-۱۴۴۹۵ ‬
۱
۹
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۷۳۲۶ ‬
‪ ۳۰۰۰-۱۰۸۳۴ ‬
۹
۱۳۷۶
۵
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۸۸۶۳۸ ‬
‪ ۱۹۰۴۷۵۱ ‬
۲۳
۱۳۸۴
۹
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۳۲۰۳۶ ‬
‪ ۲۴۵۴۸۸ ‬
۲
۱۳۷۸
۶
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۳۲۰۳۷ ‬
‪ ۲۸۶۶۸۲ ‬
۴
۱۳۷۸
۶
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۴۲۱۸۱ ‬
‪ ۲۸۶۶۹۷ ‬
۵
۱۳۸۰
۷
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۰۴۲۸۱ ‬
‪ ۲۴۵۵۰۴ ‬
۳
۱۳۸۲
۸
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۶۶۸۵۱ ‬
‪ ۱۲۰۰۱۱۶ ‬
۱۱
۱۳۹۰
۱۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۶۶۸۵۲ ‬
‪ ۱۲۰۰۱۱۷ ‬
۱۲
۱۳۹۰
۱۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۶۶۲۷۱ ‬
‪ ۸۹۷۸۷۷ ‬
۶
۱۳۸۷
۱۰
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۶۶۲۷۲ ‬
‪ ۸۹۷۸۷۶ ‬
۷
۱۳۸۷
۱۰
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۶۵۰۵۳۸ ‬
‪ ۱۷۳۸۸۴۷ ‬
۱۳
۱۳۹۵
۱۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh