ف‍ره‍ن‍گ‌ ع‍اش‍ورا
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : م‍ح‍دث‍ی‌، ج‍واد، - ۱۳۳۲
‏عنوان و نام پديدآور : ف‍ره‍ن‍گ‌ ع‍اش‍ورا/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ج‍واد م‍ح‍دث‍ی‌
‏مشخصات نشر : ق‍م‌: م‍ع‍روف‌، ۱۳۷۴.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۵۱۲
‏شابک : ۹۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ۹۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ۹۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ۹۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : چ‍اپ‌ س‍وم‌: ب‍ه‍م‍ن‌ ۱۳۷۶؛ ۹۰۰۰ ری‍ال‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۵۰۷] - ۵۱۲؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏موضوع : واق‍ع‍ه‌ ک‍رب‍لا، ۶۱ق‌. -- دای‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‍ه‍ا
‏موضوع : ع‍اش‍ورا -- دای‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‍ه‍ا
‏رده بندی کنگره : BP۴۱/۷۶‭/م‌۳ف‌۴
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۹۵۳۴۰۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۵-۵۴۹۷
 
   آدرس ثابت  ف‍ره‍ن‍گ‌ ع‍اش‍ورا
   قفسه مجازی لینک
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
تالار مرجع کتابخانه عمومی ۱
‪ ۶۳/۴۹۰۸۴ ‬
‪ BP۴۱/۷۶ /م۳ف۴ ‬
۶
۸
قفسه باز
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۷۲۰۱۵ ‬
‪ ۶۳-۴۷۶۶۵ ‬
۱۳
۱۳۸۵
۹
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۷۷۸۱۶ ‬
‪ ۶۳-۱۵۰۸۰۳ ‬
۱۷
۱۳۹۱
۱۷
 
کتابخانه مرکز یزد
‪ ۷۰۰۰-۲۰۱۳۱ ‬
‪ ۷۰۰۰-۲۰۱۳۱ ‬
۱۹
۱۳۷۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۲۲۰۲۸ ‬
‪ ۴۱۳۶۱۶ ‬
۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۲۵۴۹۰ ‬
‪ ۲۲۱۰۶۳۳ ‬
۱۱
۱۳۷۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۷۷۲۲۷ ‬
‪ ۴۱۳۶۱۵ ‬
۳
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۲۰۱۰۷ ‬
‪ ۴۱۳۸۴۸ ‬
۵
۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۸۵۴۲۷ ‬
‪ ۲۵۴۸۵۱ ‬
۱۴
۱۳۸۰
۵
 
تالار علوم انسانی
‪ ۸۲۹۳۱۱ ‬
‪ BP۴۱/۷۶ ‭/م‌۳ف‌۴ ‬
۱۲
۱۳۸۳
۸
قفسه باز
 
در دست فهرستنویسی
‪ ۱۶۱۱۹۴۹/ ‬
‪ ‬
۱۶
۱۲
 
در دست فهرستنویسی
‪ ۱۶۱۱۹۵۰- ‬
‪ ‬
۱۸
۱۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh