ن‍ی‍م‍ی‌ از خ‍ورش‍ی‍د ش‍ع‍ره‍ای‌ ۶۹ - ۷۵
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ب‍ی‍اب‍ان‍ک‍ی‌، س‍ع‍ی‍د
‏عنوان و نام پديدآور : ن‍ی‍م‍ی‌ از خ‍ورش‍ی‍د ش‍ع‍ره‍ای‌ ۶۹ - ۷۵/ س‍ع‍ی‍د ب‍ی‍اب‍ان‍ک‍ی‌
‏مشخصات نشر : ق‍م‌: م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍م‍س‍ای‍ه‌، ۱۳۷۶.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۱۰۰
‏شابک : ب‍ه‍ا:۲۵۰۰ری‍ال‌ ؛ ب‍ه‍ا:۲۵۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎ = Half of sun‬ک‍س‍ره‌ ش‍م‍س‌.‎Said Biyabanaki‬.
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ش‍ع‍ر ن‍ی‍م‍ی‌ از خ‍ورش‍ی‍د.
‏عنوان روی جلد : م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ش‍ع‍ر ن‍ی‍م‍ی‌ از خ‍ورش‍ی‍د.
‏موضوع : ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴
‏رده بندی کنگره : PIR۷۹۸۰‭/ی‌۲ن‌۹ ۱۳۷۶
‏رده بندی دیویی : ۱‮ف‍ا‬۸/۶۲‭ب‌۸۹۴ن‌ ۱۳۷۶
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۶-۵۲۹۷
 
   آدرس ثابت  ن‍ی‍م‍ی‌ از خ‍ورش‍ی‍د ش‍ع‍ره‍ای‌ ۶۹ - ۷۵
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۵۱۶۲۹ ‬
‪ ۴۳۶۸۶۲ ‬
۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۵۱۶۳۰ ‬
‪ ۴۰۶۶۱۷ ‬
۱
۱۳۷۶
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh