ش‍رح‌ و ت‍ف‍س‍ی‍ر ل‍وح‌ م‍ح‍ف‍وظ
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ح‍اف‍ظی‍ان‌، سیداب‍وال‍ح‍س‍ن‌، ‏‫۱۲۸۲ - ‏۱۳۶۰.‏‬
Hafeziyan, Seyyed Abul-Hassan
‏عنوان و نام پديدآور : ش‍رح‌ و ت‍ف‍س‍ی‍ر ل‍وح‌ م‍ح‍ف‍وظ‏‫/ ت‍ال‍ی‍ف‌ س‍ی‍د اب‍وال‍ح‍س‍ن‌ ح‍اف‍ظی‍ان‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌، س‍ازم‍ان‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌‏‫، ۱۳۷۵.
‏مشخصات ظاهری : ۱۶۱ ص‌.‏‫: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ون‍ه‌، ن‍م‍ودار + [ی‍ک‌ ب‍رگ‌ ل‍وح‌].
‏شابک : ‏‫۸۰۰۰ریال
‏يادداشت : ص‌. ع‌. و م‍ق‍دم‍ه‌ ب‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎Abu'l - Hasan Hafeziyan Lauh - e - mahfouz‬
‏موضوع : لوح محفوظ
‏موضوع : عددشناسی
‏شناسه افزوده : سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭BF۱۴۱۸/ف۲‏‫‬‭ح۲ ۱۳۷۵
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭۱۳۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۶-۲۶۷۷
 
   آدرس ثابت  ش‍رح‌ و ت‍ف‍س‍ی‍ر ل‍وح‌ م‍ح‍ف‍وظ
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۷۹۴۵۰ ‬
‪ ۶۳-۱۶۹۸۳۹ ‬
۲
۱۳۸۶
۷
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۶۹۵۰۳ ‬
‪ ۶۳-۱۶۷۲۴۸ ‬
۴
۱۳۹۰
۸
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۳۲۷۱۲ ‬
‪ ۲۵۹۳۵۳ ‬
۳
۱۳۷۵
۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۶۴۶۲۲۸ ‬
‪ ۱۴۴۱۹۰۲ ‬
۸
۱۳۷۵
۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۶۴۶۲۲۹ ‬
‪ ۱۰۸۹۴۰۳ ‬
۷
۱۳۸۱
۶
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۳۹۳۰۲ ‬
‪ ۱۲۴۳۰۷۸ ‬
۵
۱۳۹۰
۸
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh