ع‍ب‍دال‍ص‍م‍د م‍ی‍رزا س‍ال‍ور ع‍زال‍دول‍ه‌ و دو س‍ف‍رن‍ام‍ه‌ او ب‍ه‌ اروپ‍ا در س‍ال‍ه‍ای‌ ۱۲۹۰ و ۱۳۰۰
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ع‍زال‍دول‍ه‌، ع‍ب‍دال‍ص‍م‍د، ق‌۱۳۰۸ - ۱۲۲۳
‏عنوان و نام پديدآور : ع‍ب‍دال‍ص‍م‍د م‍ی‍رزا س‍ال‍ور ع‍زال‍دول‍ه‌ و دو س‍ف‍رن‍ام‍ه‌ او ب‍ه‌ اروپ‍ا در س‍ال‍ه‍ای‌ ۱۲۹۰ و ۱۳۰۰/ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ از م‍س‍ع‍ود س‍ال‍ور
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ر ن‍ام‍ک‌، ۱۳۷۴.
‏مشخصات ظاهری : ۴۱۴ ص‌.م‍ص‍ور، ن‍م‍ون‍ه‌، ع‍ک‍س‌
‏شابک : ب‍ه‍ا:۱۲۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ب‍ه‍ا:۱۲۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د: س‍ف‍رن‍ام‍ه‌ ع‍ب‍دال‍ص‍م‍د م‍ی‍رزا س‍ال‍ور ع‍زال‍دول‍ه‌ ب‍ه‌ اروپ‍ا.
‏عنوان روی جلد : س‍ف‍رن‍ام‍ه‌ ع‍ب‍دال‍ص‍م‍د م‍ی‍رزا س‍ال‍ور ع‍زال‍دول‍ه‌ ب‍ه‌ اروپ‍ا.
‏عنوان دیگر : س‍ف‍رن‍ام‍ه‌ ع‍ب‍دال‍ص‍م‍د م‍ی‍رزا س‍ال‍ور ع‍زال‍دول‍ه‌ ب‍ه‌ اروپ‍ا
‏موضوع : ع‍زال‍دول‍ه‌، ع‍ب‍دال‍ص‍م‍د، ۱۳۰۸ - ۱۲۲۳ -- خ‍اطرات‌
‏موضوع : ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ق‍اج‍اری‍ان‌ -- ۱۳۴۴ - ۱۱۹۳ق‌.
‏موضوع : اروپ‍ا -- س‍ی‍ر و س‍ی‍اح‍ت‌ -- ق‍رن‌ ۱۹
‏موضوع : روس‍ی‍ه‌ ش‍وروی‌ -- س‍ی‍ر و س‍ی‍اح‍ت‌ -- ق‍رن‌ ۱۹
‏موضوع : س‍ف‍رن‍ام‍ه‌ه‍ا
‏موضوع : ع‍زال‍دول‍ه‌، ع‍ب‍دال‍ص‍م‍د، ۱۳۰۸ - ۱۲۲۳ -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
‏شناسه افزوده : س‍ال‍ور، م‍س‍ع‍ود، گ‍ردآورن‍ده‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‮‭DSR۱۳۹۱‭/ع‌۴آ۳ ۱۳۷۴
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭۹۵۵/۰۷۴۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۵-۲۰۷۷
 
   آدرس ثابت  ع‍ب‍دال‍ص‍م‍د م‍ی‍رزا س‍ال‍ور ع‍زال‍دول‍ه‌ و دو س‍ف‍رن‍ام‍ه‌ او ب‍ه‌ اروپ‍ا در س‍ال‍ه‍ای‌ ۱۲۹۰ و ۱۳۰۰
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۱۵۱۵۶ ‬
‪ ۳۰۰۰-۲۱۲۶۵ ‬
۳
۱۳۷۴
۱
 
کتابخانه مرکز تبریز
‪ ۵۰۰۰-۱۱۹۴ ‬
‪ ‬
۵
۱۳۷۴
۱
 
کتابخانه مرکز تبریز
‪ ۵۰۰۰-۱۱۹۵ ‬
‪ DSR۱۳۹۱ /ع۴آ۳ ۱۳۷۴ ‬
۶
۱۳۷۴
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۲۲۲۳۹ ‬
‪ ۸۱۰۰-۲۲۲۳۹ ‬
۴
۱۳۷۴
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۳۷۲۴۲ ‬
‪ ۸۱۰۰-۳۷۲۴۲ ‬
۷
۱۳۷۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۱۴۸۱۵ ‬
‪ ۲۲۲۶۶۴۶ ‬
۲
۱۳۷۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۱۴۸۱۶ ‬
‪ ۴۹۶۱۳۷ ‬
۱
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh