ت‍ح‍ول‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ در ج‍ام‍ع‍ه‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ای‍ن‍گ‍ل‍ه‍ارت‌، رون‍ال‍د
‎Inglehart, Ronald‬
‏عنوان و نام پديدآور : ت‍ح‍ول‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ در ج‍ام‍ع‍ه‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌/ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ رون‍ال‍د ای‍ن‍گ‍ل‍ه‍ارت‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ری‍م‌ وت‍ر
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ک‍وی‍ر.
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌، م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌: ۱۳۷۳.
‏مشخصات ظاهری : [۲۰]،۵۶۲ ص‌.ج‍دول‌، ن‍م‍ودار
‏شابک : ب‍ه‍ا:۱۲۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ب‍ه‍ا:۱۲۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎Culture shift in advanced industrial society‬.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۵۶۲ - ۵۴۷
‏موضوع : ارزش‍ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
‏موضوع : ت‍اری‍خ‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- - ۱۹۷۰
‏شناسه افزوده : وت‍ر، م‍ری‍م‌، م‍ت‍رج‍م‌
‏شناسه افزوده : ای‍ران‌. وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌. م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
‏رده بندی کنگره : HM۶۸۱‭/‮ال‍ف‌‬۹ت‌۳ ۱۳۷۳
‏رده بندی دیویی : ۳۰۳/۳۷۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۳-۳۳۵۷
 
   آدرس ثابت  ت‍ح‍ول‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ در ج‍ام‍ع‍ه‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۱۴۶۰۸ ‬
‪ HM۷۳ /الف۹ت۳ ‬
۵
۱۳۷۳
۱
 
کتابخانه مرکز زاهدان
‪ ۸۰۰۰-۱۷۳۷ ‬
‪ ‬
۴
۱۳۷۳
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۱۲۶۸۷ ‬
‪ ۸۱۰۰-۱۲۶۸۷ ‬
۶
۱۳۷۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۷۶۹۹۶ ‬
‪ ۱۷۱۲۶۷ ‬
۳
۱۳۷۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۷۶۹۹۷ ‬
‪ ۱۷۱۲۶۸ ‬
۲
۱۳۷۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۷۷۸۳۱ ‬
‪ ۶۷۰۲۱۹ ‬
۱
۱۳۷۳
۱۲۸
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۷۱۸۹۹۱ ‬
‪ ۱۰۱-۴۷۳۳۷ ‬
۷
۱۳۷۳
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh