ف‍ره‍ن‍گ‌ ن‍ام‍ه‍ای‌ گ‍ی‍اه‍ان‌ ای‍ران‌: لات‍ی‍ن‍ی‌، ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌، ف‍ارس‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : م‍ظف‍ری‍ان‌، ول‍ی‌ال‍ل‍ه‌، ‏‫۱۳۳۳ -‏‬
‏عنوان و نام پديدآور : ف‍ره‍ن‍گ‌ ن‍ام‍ه‍ای‌ گ‍ی‍اه‍ان‌ ای‍ران‌: لات‍ی‍ن‍ی‌، ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌، ف‍ارس‍ی‌ / ت‍ال‍ی‍ف‌ و گ‍ردآوری‌ ول‍ی‌ال‍ل‍ه‌ م‍ظف‍ری‍ان‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ع‍اص‍ر‏‫، ۱۳۷۵.‬
‏مشخصات ظاهری : ۱ج‌.(ش‍م‍اره‌گ‍ذاری‌ گ‍ون‍اگ‍ون‌).
‏شابک : ۲۱۰۰۰ری‍ال‌‏‫‭‎964-5545-19-6 : ‬‬ ؛ ‏‫۷۰۰۰ریال‬‏‫: چاپ سوم‬‏‫‭964-6422-49-7 : ‬ ؛ ‏‫۸۰۰۰۰ریال‬‏‫: چاپ چهارم‬‏‫‭964-5545-40-4 : ‬ ؛ ‏‫۱۴۰۰۰۰ ریال‬‬‏‫ : چاپ ششم‬‬‬‏‫ :‭ 978-964-5545-40-4‬
‏يادداشت : ‏‫ص‌. ع‌. ب‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:.‎V. Mozaffarian: A dictionary of Iranin plant, Names. Latin, English, Persian‬‬
‏يادداشت : چ‍اپ‌ س‍وم‌: زم‍س‍ت‍ان‌ : ۱۳۸۱.
‏يادداشت : چاپ چهارم : ۱۳۸۵.
‏يادداشت : چاپ ششم : ۱۳۸۸.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [ 594 - 596 ].
‏موضوع : گیاه‌شناسی -- واژه‌نامه‌ها -- چندزبانه
‏موضوع : واژه‌نامه‌های چند زبانه
‏موضوع : زبان انگلیسی -- واژه‌نامه‌ها -- چند زبانه
‏رده بندی کنگره : QK۹‭/م‌۶ف‌۴ ۱۳۷۵
‏رده بندی دیویی : ‏‫۵۸۰/۳‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۶-۸۴۷
 
   آدرس ثابت  ف‍ره‍ن‍گ‌ ن‍ام‍ه‍ای‌ گ‍ی‍اه‍ان‌ ای‍ران‌: لات‍ی‍ن‍ی‌، ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌، ف‍ارس‍ی‌