وث‍ائ‍ق‌: ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ح‍ض‍رت‌ خ‍ت‍م‍ی‌ م‍رت‍ب‍ت‌ و خ‍ل‍ف‍ای‌ راش‍دی‍ن‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ح‍م‍ی‍دال‍ل‍ه‌، م‍ح‍م‍د، - ۱۹۰۸
‏عنوان و نام پديدآور : وث‍ائ‍ق‌: ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ح‍ض‍رت‌ خ‍ت‍م‍ی‌ م‍رت‍ب‍ت‌ و خ‍ل‍ف‍ای‌ راش‍دی‍ن‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ح‍م‍د ح‍م‍ی‍دال‍ل‍ه‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ و ت‍ح‍ش‍ی‍ه‌ از م‍ح‍م‍ود م‍ه‍دوی‌ دام‍غ‍ان‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر ب‍ن‍ی‍اد، ۱۳۶۵.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۴۵۶
‏شابک : ۱۴۵۰ری‍ال‌
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ال‍وث‍ائ‍ق‌ ال‍س‍ی‍اس‍ی‍ه‌.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ دوم‌: ۱۳۷۷؛ ۲۵۰۰۰ ری‍ال‌:‎ISBN 964-6333-12-5‬
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏موضوع : م‍ح‍م‍د(ص‌)، پ‍ی‍ام‍ب‍ر اس‍لام‌، ۵۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌ - ۱۱ق‌.-- ن‍ام‍ه‌ه‍ا و ی‍ادب‍وده‍ا
‏موضوع : خ‍ل‍ف‍ای‌ راش‍دی‍ن‌ -- ن‍ام‍ه‌ه‍ا و ی‍ادب‍وده‍ا
‏موضوع : اس‍لام‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- از آغ‍از ت‍ا ق‌۴۱
‏شناسه افزوده : م‍ه‍دوی‌ دام‍غ‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍ود، م‍ت‍رج‍م‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭BP۱۴۲/۶‏‫‬‭‭/ح‌۳۰۴۱ ۱۳۶۵
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۲۹۷/۲۱۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۶۶-۱۴۷
 
   آدرس ثابت  وث‍ائ‍ق‌: ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ح‍ض‍رت‌ خ‍ت‍م‍ی‌ م‍رت‍ب‍ت‌ و خ‍ل‍ف‍ای‌ راش‍دی‍ن‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۳۰۸ ‬
‪ ۳۰۰۰-۵۲۹ ‬
۵
۱۳۶۵
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۱۴۴۶۳ ‬
‪ ۳۰۰۰-۲۰۵۸۰ ‬
۶
۱۳۶۵
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۳۱۹۰۳ ‬
‪ ۸۱۰۰-۳۱۹۰۳ ‬
۷
۱۳۶۵
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۲۱۰۷۴ ‬
‪ ۱۴۵۹۱۷ ‬
۴
۱۳۶۵
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۲۱۰۷۵ ‬
‪ ۱۴۵۹۱۶ ‬
۳
۱۳۶۵
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۸۳۶۳۳ ‬
‪ ۲۳۸۴۸۳ ‬
۲
۱۳۷۷
۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh