ادب‌ ال‍ح‍س‍ی‍ن‌ و ح‍م‍اس‍ت‍ه‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ص‍اب‍ری‌ ه‍م‍دان‍ی‌، اح‍م‍د
‏عنوان و نام پديدآور : ادب‌ ال‍ح‍س‍ی‍ن‌ و ح‍م‍اس‍ت‍ه‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ اح‍م‍د ص‍اب‍ری‌ ال‍ه‍م‍دان‍ی‌
‏مشخصات نشر : ق‍م‌: ج‍م‍اع‍ه‌ ال‍م‍درس‍ی‍ن‌ ب‍ق‍م‌، م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ن‍ش‍ر الاس‍لام‍ی‌، ۱۴۰۷ق‌. = ۱۳۶۵.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۲۳۱
‏فروست : (ج‍ام‍ع‍ه‌ م‍درس‍ی‍ن‌ ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌، دف‍ت‍ر ان‍ت‍ش‍ارات‌ اس‍لام‍ی‌۴۱۴)
‏شابک : ب‍ه‍ا:۱۲۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ه‍م‍راه‌ ب‍ا ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ "ف‍ی‌ خ‍طی‍ب‌ اع‍ل‌ ب‍ی‍ت‍ه‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ال‍س‍لام‌ و اش‍ع‍اره‍م‌" آم‍ده‌ اس‍ت‌
‏يادداشت : چ‍اپ‌ س‍وم‌: ۱۴۱۵ق‌. = ۱۳۷۳؛ ب‍ه‍ا: ۲۶۵۰ ری‍ال‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏عنوان دیگر : خ‍طب‌ اه‍ل‌ ب‍ی‍ت‍ه‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ال‍س‍لام‌ و اش‍ع‍اره‍م‌
‏موضوع : واق‍ع‍ه‌ ک‍رب‍لا -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ح‍س‍ی‍ن‌ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌(ع‌)، ام‍ام‌ س‍وم‌، ۶۱ - ۴ق‌. -- ش‍ع‍ر
ش‍ع‍ر م‍ذه‍ب‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴
‏شناسه افزوده : ج‍ام‍ع‍ه‌ م‍درس‍ی‍ن‌ ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌. دف‍ت‍ر ان‍ت‍ش‍ارات‌
‏رده بندی کنگره : BP۴۱/۵‭/ص‌۲‮ال‍ف‌‬۴
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۹۵۳۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۶۸-۳۷۳۷
‏اطلاعات رکورد کتابشناسی : فهرست قبلی
 
   آدرس ثابت  ادب‌ ال‍ح‍س‍ی‍ن‌ و ح‍م‍اس‍ت‍ه‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۱۵۱۹۰۰ ‬
‪ ۲۳۶۷۱۰۳ ‬
۴
۱۳۶۵
۲
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۱۵۱۹۰۱ ‬
‪ ۲۳۶۷۱۰۴ ‬
۳
۱۳۶۵
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۹۱۰۲۳ ‬
‪ ۲۰۱۸۲۰ ‬
۱
۱۳۷۳
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۹۱۰۲۴ ‬
‪ ۲۰۱۸۲۱ ‬
۲
۱۳۷۳
۳
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh