درس‍ه‍ای‍ی‌ در ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ع‍ل‍م‌ الاج‍ت‍م‍اع‌: (روش‌ ت‍ف‍س‍ی‍ر در ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌)
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : س‍روش‌، ع‍ب‍دال‍ک‍ری‍م‌، - ۱۳۲۴
‏عنوان و نام پديدآور : درس‍ه‍ای‍ی‌ در ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ع‍ل‍م‌ الاج‍ت‍م‍اع‌: (روش‌ ت‍ف‍س‍ی‍ر در ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌)/ ع‍ب‍دال‍ک‍ری‍م‌ س‍روش‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ر ن‍ی‌، ۱۳۷۴.
‏مشخصات ظاهری : ه‍ش‍ت‌، ص‌ ۴۷۰
‏شابک : ‎964-312-181-X‬ب‍ه‍ا:۱۲۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏عنوان دیگر : روش‌ ت‍ف‍س‍ی‍ر در ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
‏موضوع : ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
‏رده بندی کنگره : B۶۳‭/س‌۴د۴
‏رده بندی دیویی : ۳۰۱/۰۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۴-۶۲۳۷
 
   آدرس ثابت  درس‍ه‍ای‍ی‌ در ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ع‍ل‍م‌ الاج‍ت‍م‍اع‌: (روش‌ ت‍ف‍س‍ی‍ر در ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌)
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۷۶۲۹ ‬
‪ B۶۳ /س۴د۴ ‬
۳
۱۳۷۴
۱
 
کتابخانه مرکز زاهدان
‪ ۸۰۰۰-۹۸۹ ‬
‪ ‬
۴
۱۳۷۴
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۳۴۵۲۸ ‬
‪ ۸۱۰۰-۳۴۵۲۸ ‬
۵
۱۳۷۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۸۹۱۸۳ ‬
‪ ۲۲۲۲۴۵ ‬
۱
۱۳۷۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۸۹۱۸۴ ‬
‪ ۲۲۲۲۴۶ ‬
۲
۱۳۷۴
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh