م‍ردان‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌س‍ن‍ت‍ی‌ و ن‍وی‍ن‌ ای‍ران‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
راهنمای کاربران
صفحه کلید فارسی
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
   یادآوری مهم:
صفحه کلید را در حالت فارسی قرار دهید. اگر مرورگر شما از امکانات فارسی بهره‌مند نیست، می‌توانید برای تایپ فارسی از صفحه کلید فارسی استفاده نمایید.
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ن‍ص‍ی‍ری‌ ف‍ر، ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۱۶ -
‏عنوان و نام پديدآور : م‍ردان‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌س‍ن‍ت‍ی‌ و ن‍وی‍ن‌ ای‍ران‌/ ب‍ه‌ ک‍وش‍ش‌ و گ‍زی‍ن‍ش‌ ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌ ن‍ص‍ی‍ری‌ف‍ر.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: س‍ن‍ائ‍ی‌‏‫، ۱۳ -‬
‏مشخصات ظاهری : ج‌.: ع‍ک‍س‌.
‏شابک : ‏‫۵۰۰۰ ریال(ج.۲)‬ ؛ ‏‫۱۵۰۰۰ ریال(ج.۴)‬ ؛ ج. ۲، چاپ سوم‬: ‏‫‭964-6373-16-x‬
‏يادداشت : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ ج‍ل‍د س‍وم‌، ۱۳۷۲.
‏يادداشت : ج‍ل‍د چ‍ه‍ارم‌ (چ‍اپ‌ اول‌: ۱۳۷۴؟).
‏يادداشت : ناشر جلد دوم آتیه است.
‏يادداشت : ‏‫ج. ۲ ( چاپ سوم: ۱۳۷۷).‬
‏موضوع : ‏‫موسیقیدانان ایرانی -- سرگذشتنامه
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭ML۳۸۵‏‫‭‭/ن‌۶م‌۴ ۱۳۰۰ی
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۷۸۹/۰۹۲۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۲-۱۲۳۷
 
   آدرس ثابت  م‍ردان‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌س‍ن‍ت‍ی‌ و ن‍وی‍ن‌ ای‍ران‌
   قفسه مجازی لینک
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
تالار مرجع کتابخانه عمومی ۱
‪ ۶۳/۳۰۱۹۵ ‬
‪ ML۳۸۵ /ن۶م۴ ‬
۴
۱
۲
قفسه باز
 
تالار مرجع کتابخانه عمومی ۱
‪ ۶۳/۳۵۸۶۵ ‬
‪ ML۳۸۵ /ن۶م۴ ‬
۳
۱
۲
قفسه باز
 
تالار تخصصی فارس شناسی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۳۸۱۰۷ ‬
‪ ML۳۸۵ /ن۶م۴ ۱۳۰۰ی ‬
۳
۶
۱۳۸۳
۲
قفسه باز
 
تالار تخصصی فارس شناسی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۳۸۱۰۸ ‬
‪ ML۳۸۵ /ن۶م۴ ۱۳۰۰ی ‬
۴
۷
۱۳۸۳
۲
قفسه باز
 
تالار تخصصی فارس شناسی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۳۸۱۰۹ ‬
‪ ML۳۸۵ /ن۶م۴ ۱۳۰۰ی ‬
۵
۵
۱۳۸۳
۱
قفسه باز
 
کتابخانه مرکز همدان
‪ ۶۰۰۰-۳۱۶۵ ‬
‪ ML۳۸۵ /ن۶م۴ ۱۳۰۰ی ‬
۱
۲
 
کتابخانه مرکز همدان
‪ ۶۰۰۰-۳۱۶۶ ‬
‪ ML۳۸۵ /ن۶م۴ ۱۳۰۰ی ‬
۲
۲
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۲۵۲۴۶ ‬
‪ ۸۱۰۰-۲۵۲۴۶ ‬
۵
۳
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۲۵۲۴۷ ‬
‪ ۸۱۰۰-۲۵۲۴۷ ‬
۴
۸
۱۳۸۳
۲
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۲۵۲۴۸ ‬
‪ ۸۱۰۰-۲۵۲۴۸ ‬
۳
۹
۱۳۸۳
۲
 
کتابخانه مرکز مازندران
‪ ۱۳۰۰۰-۱۹۶ ‬
‪ ML۳۸۵ /ن۶م۴ ۱۳۰۰ی ‬
۵
۴
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۲۰۷۹۹۵ ‬
‪ ۶۳-۱۷۴۸۹۲ ‬
۲
۳
۱
 
تالار علوم اجتماعی و هنر
‪ ۲۵۰۷۷۲ ‬
‪ ‏‫‭ML۳۸۵ ‏‫‭‭/ن‌۶م‌۴ ۱۳۰۰ی ‬
۲
۱
۱۳۷۲
۲
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۹۷۸۲۸ ‬
‪ ۲۰۷۶۱۸ ‬
۴
۵
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۹۷۸۲۹ ‬
‪ ۲۰۷۶۱۷ ‬
۴
۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۶۷۷۴۱ ‬
‪ ۴۱۴۶۲۵ ‬
۳
۱۰
۱۳۷۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۶۷۷۴۲ ‬
‪ ۳۴۲۹۴۹ ‬
۵
۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۹۱۹۸۹ ‬
‪ ۲۰۶۹۱۴۷ ‬
۴
۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۹۱۹۹۰ ‬
‪ ۴۴۱۶۳۷ ‬
۳
۲
۱
 
تالار علوم اجتماعی و هنر
‪ ۳۹۱۹۹۱ ‬
‪ ‏‫‭ML۳۸۵ ‏‫‭‭/ن‌۶م‌۴ ۱۳۰۰ی ‬
۵
۱
۱
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۹۹۴۵۸ ‬
‪ ۳۴۳۹۷۱ ‬
۴
۶
۱۳۸۳
۲
 
تالار علوم اجتماعی و هنر
‪ ۷۹۹۴۵۹ ‬
‪ ‏‫‭ML۳۸۵ ‏‫‭‭/ن‌۶م‌۴ ۱۳۰۰ی ‬
۴
۲
۱۳۸۳
۲
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۰۳۸۸۴ ‬
‪ ۳۴۲۹۵۰ ‬
۳
۵
۱۳۸۳
۲
 
تالار علوم اجتماعی و هنر
‪ ۸۰۳۸۸۵ ‬
‪ ‏‫‭ML۳۸۵ ‏‫‭‭/ن‌۶م‌۴ ۱۳۰۰ی ‬
۳
۳
۱۳۸۳
۲
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۱۹۶۷۲ ‬
‪ ۸۲۲۰۹۸ ‬
۳
۷
۱۳۷۲
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۱۱۰۹۰۷۳ ‬
‪ ۱۰۱-۹۷۹۵ ‬
۴
۱۱
۱
 
تالار علوم اجتماعی و هنر
‪ ۱۹۰۹۳۳۴ ‬
‪ ‏‫‭ML۳۸۵ ‏‫‭‭/ن‌۶م‌۴ ۱۳۰۰ی ‬
۱
۱
۱۳۷۰
۴
قفسه باز
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۰۹۲۳۷۵ ‬
‪ ۱۰۱-۲۳۳۶۰ ‬
۳
۸
۱۳۷۲
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۱۳۶۹۰۱ ‬
‪ ۱۰۱-۳۱۳۸۶ ‬
۴
۹
-
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۱۳۷۰۸۶ ‬
‪ ۱۰۱-۳۱۴۲۲ ‬
۵
۱۰
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۹۸۸۹۷۶ ‬
‪ ۱۱۵۳۹۸۵ ‬
۵
۱۲
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh