ح‍ق‍وق‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ع‍ب‍ادی‌، ش‍ی‍ری‍ن‌، - ۱۳۲۶
‏عنوان و نام پديدآور : ح‍ق‍وق‌ پ‍زش‍ک‍ی‌/ ن‍گ‍ارش‌ ش‍ی‍ری‍ن‌ ع‍ب‍ادی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: زوار، ۱۳۶۸.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۲۰۴
‏فروست : (ح‍ق‍وق‌ ح‍رف‍ه‌ و ف‍ن‌۱)
‏شابک : ب‍ه‍ا:۱۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎Shirin Ebadi. Medical rights‬.
‏يادداشت : ب‍الای‌ ع‍ن‍وان‌: ح‍رف‍ه‌ و ف‍ن‌.
‏موضوع : پ‍زش‍ک‍ی‌ -- وض‍ع‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ و ق‍وان‍ی‍ن‌ -- ای‍ران‌
‏رده بندی کنگره : KMH
‏رده بندی دیویی : ۴ح‌/۵۵‭۱ .ج‌
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۶۸-۱۴۷۶
 
   آدرس ثابت  ح‍ق‍وق‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۶۷۵۰ ‬
‪ ۸۱۰۰-۶۷۵۰ ‬
۳
۱۳۶۸
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۴۶۹۳۷ ‬
‪ ۱۷۴۰۵۷ ‬
۱
۱۳۶۸
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۴۶۹۳۸ ‬
‪ ۱۷۴۰۵۸ ‬
۲
۱۳۶۸
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh