ق‍درت‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : راس‍ل‌، ب‍رت‍ران‍د، ‏‫۱۸۷۲ - ‏۱۹۷۰م.‬
Russell, Bertrand
‏عنوان و نام پديدآور : ق‍درت‌/ ن‍وش‍ت‍ه‌ ب‍رت‍ران‍د راس‍ل‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ن‍ج‍ف‌ دری‍اب‍ن‍دری‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: خ‍وارزم‍ی‌‏‫، ۱۳۷۱.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۳۷۲ص.‬
‏شابک : ‏‫۲۵۰۰ ریال‬
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎Power, a new social analysis‬.
‏يادداشت : چاپ اول: ۱۳۶۷(فیپا).
‏يادداشت : چاپ سوم.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ چ‍ه‍ارم‌: ۱۳۸۴.
‏يادداشت : ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ ب‍ا ت‍رج‍م‍ه‌ ه‍وش‍ن‍گ‌ م‍ن‍ت‍ص‍ری‌ ت‍وس‍ط ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍طای‍ی‌ در س‍ال‌ ۱۳۵۰ ن‍ی‍ز ب‍ه چ‍اپ‌ رس‍ی‍ده‌ اس‍ت‌.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌.
‏موضوع : ‏‫قدرت (علوم اجتماعی)‬
‏موضوع : علوم سیاسی
‏موضوع : قوه مجریه
‏شناسه افزوده : دری‍اب‍ن‍دری‌، ن‍ج‍ف‌،‏‫ ۱۳۰۸ - ‏، مترجم
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭HM۱۳۶‏‫‭/ر۲ق‌۴ ۱۳۷۱‬‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۳۰۳/۳‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۶۸-۱۱۷۶
 
   آدرس ثابت  ق‍درت‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۷۴۳۸۳ ‬
‪ ۶۳-۴۷۱۰۱ ‬
۱۴
۱۳۸۴
۴
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۹۷۲۹۰ ‬
‪ ۶۳-۶۴۰۲۰ ‬
۱۵
۱۳۹۰
۳
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۶۲۳۸۱ ‬
‪ ۳۰۰۰-۵۹۸۸۵ ‬
۱۲
۱۳۶۷
۲
 
کتابخانه مرکز زاهدان
‪ ۸۰۰۰-۴۳۰ ‬
‪ ‬
۸
۱۳۷۱
۳
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۳۱۱۵۴ ‬
‪ ۸۱۰۰-۳۱۱۵۴ ‬
۹
۱۳۷۱
۳
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۴۱۱۳۹ ‬
‪ ۸۱۰۰-۴۱۱۳۹ ‬
۱
۱۳۶۷
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۷۴۸۷ ‬
‪ ۱۷۱۳۱۹ ‬
۶
۱۳۶۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۷۴۸۸ ‬
‪ ۱۷۱۳۱۸ ‬
۷
۱۳۶۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۴۱۹۸۹ ‬
‪ ۱۷۱۳۲۰ ‬
۵
۱۳۶۷
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۴۱۹۹۰ ‬
‪ ۱۷۱۳۲۱ ‬
۴
۱۳۶۷
۲
 
در دست فهرستنویسی
‪ ۱۳۱۹۷۹۶ ‬
‪ ‬
۱۰
۱۳۷۱
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۰۱۸۴۷ ‬
‪ ۷۰۰۱۰۰ ‬
۲
۱۳۸۵
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۰۱۸۴۸ ‬
‪ ۷۰۰۱۰۱ ‬
۳
۱۳۸۵
۴
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۱۳۷۸۰۵ ‬
‪ ۱۰۱-۲۵۲۳۴ ‬
۱۱
۱۳۷۱
۳
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh