شکایت استینافی از قرار ارجاع به خبره محکمه ابتدایی
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏شناسه سند : ۲۹۸/۱۱۴۲۷۷
‏عنوان : شکایت استینافی از قرار ارجاع به خبره محکمه ابتدایی[سند]
‏سطح استاندارد : پرونده
‏منشا : ایران. وزارت دادگستری
‏تاریخ /دوره ایجاد : ‏‫۱۳۳۸ ق. ‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۹ برگ. ‬
‏دامنه و محتوا : ‏‫شکایت استینافی میرزا ابوطالب اسلامیه مدیر شرکت اسلامیه از شریف‌الواعظین در اعتراض به قرار غیابی ارجاع به خبره صادره محکمه ابتدایی تهران در دعاوی مالی مشارالیه و رسیدگی به موضوع در محکمه استیناف. ‬
‏توصیفگر : اسلامیه، ابوطالب
‏توصیفگر : ش‍ک‍ای‍ت‌
Complaint
دادگ‍اه‌ه‍ا[۲]
Courts
ح‍ک‍م‌ دادگ‍اه‌
Court Judgement
م‍راح‍ل‌ رس‍ی‍دگ‍ی‌ ب‍ه‌ دع‍اوی‌
Instances of Hearing of Actions
ه‍زی‍ن‍ه‌ دادرس‍ی‌
Interlocutory Cost
ف‍رج‍ام‌خ‍واه‍ی‌
Appeal
داوری‌
Arbitration
اختلافات مالی
ق‍وان‍ی‍ن‌
Laws
ح‍ک‍م‌ غ‍ی‍اب‍ی‌
Judgement in Absence
ابلاغ اوراق حقوقي
‏توصیفگر : تهران
Tehran (Iran)
‏مركز نگهداري سند : آرشيو ملي ايران
‏شناسه سند : ۲۹۸/۱۱۴۲۷۷
 
   آدرس ثابت  شکایت استینافی از قرار ارجاع به خبره محکمه ابتدایی
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
آرشيو ملي ايران- تهران
‪ ۲۹۸/۱۱۴۲۷۷ ‬
‪ ‬
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh