ت‍اری‍خ‌ س‍ی‍رج‍ان‌ ه‍م‍راه‌ ب‍ا ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ و س‍ی‍رج‍ان‌ش‍ن‍اس‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : وث‍وق‍ی‌ ره‍ب‍ری‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر
‏عنوان و نام پديدآور : ت‍اری‍خ‌ س‍ی‍رج‍ان‌ ه‍م‍راه‌ ب‍ا ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ و س‍ی‍رج‍ان‌ش‍ن‍اس‍ی‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر وث‍وق‍ی‌ ره‍ب‍ری‌
‏مشخصات نشر : ک‍رم‍ان‌: م‍رک‍ز ک‍رم‍ان‌ش‍ن‍اس‍ی‌، ۱۳۷۲.
‏مشخصات ظاهری : ج‌، ۳۷۳ ص‌.م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ون‍ه‌، ع‍ک‍س‌، ن‍م‍ودار
‏شابک : ‎964-6487-01-7‬ب‍ه‍ا:۳۷۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-6487-01-7‬ب‍ه‍ا:۳۷۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-6487-01-7‬ب‍ه‍ا:۳۷۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-6487-01-7‬ب‍ه‍ا:۳۷۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎Ali Akbar Vosouqi Rahbari. The history of Sirjan‬.
‏موضوع : س‍ی‍رج‍ان‌ -- ت‍اری‍خ‌
‏موضوع : س‍ی‍رج‍ان‌ -- ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ت‍اری‍خ‍ی‌
‏شناسه افزوده : م‍رک‍ز ک‍رم‍ان‌ش‍ن‍اس‍ی‌
‏رده بندی کنگره : ‭DSR۲۰۹۵/ی۶‬‭و۲ ۱۳۷۲‬
‏رده بندی دیویی : ‭۹۵۵/۷۲۳۶‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۴-۶۹۲۶
 
   آدرس ثابت  ت‍اری‍خ‌ س‍ی‍رج‍ان‌ ه‍م‍راه‌ ب‍ا ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ و س‍ی‍رج‍ان‌ش‍ن‍اس‍ی‌
   قفسه مجازی لینک
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۵۱۹۷ ‬
‪ DSR۲۰۹۵ /ی۶و۲ ‬
۹
۱۳۷۲
۱
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۱۵۹۷۸ ‬
‪ DSR۲۰۹۵ /ی۶و۲ ‬
۸
۱۳۷۶
۲
 
کتابخانه مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۵۱ ‬
‪ DSR۲۰۹۵/ی۶ و۲ ۱۳۷۲ ‬
۷
۱۳۷۶
۲
 
کتابخانه مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۱۸۲۴ ‬
‪ DSR۲۰۹۵/ی۶ و۲ ۱۳۷۲ ‬
۱۱
۱۳۷۶
۲
 
تالار مرجع - مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۶۱۴۲ ‬
‪ DSR۲۰۹۵/ی۶ و۲ ۱۳۷۲ ‬
۱۲
۱۳۷۶
۲
قفسه باز
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۴۴۸۷۰ ‬
‪ ۳۰۰۰-۴۹۹۸۵ ‬
۱۰
۱۳۷۶
۲
 
کتابخانه مرکز تبریز
‪ ۵۰۰۰-۱۱۴۲ ‬
‪ DSR۲۰۹۵/ی۶ و۲ ۱۳۷۲ ‬
۱۵
۱۳۷۲
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۲۲۳۶۲ ‬
‪ ۸۱۰۰-۲۲۳۶۲ ‬
۱۳
۱۳۷۶
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۴۹۰۳۷ ‬
‪ ۲۲۴۱۲۰ ‬
۲
۱۳۷۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۴۹۰۳۸ ‬
‪ ۲۲۴۱۲۱ ‬
۳
۱۳۷۲
 
مبادلات
‪ ۳۶۴۴۲۱ ‬
‪ ‬
۴
۱۳۷۶
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۶۴۴۲۲ ‬
‪ ۴۸۷۶۷۴ ‬
۱
۲
 
تالار علوم انسانی
‪ ۱۹۱۰۵۲۰ ‬
‪ ‭DSR۲۰۹۵/ی۶‬ ‭و۲ ۱۳۷۲‬ ‬
۵
۱۳۷۲
۱
قفسه باز
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh