ه‍ی‍ج‍ده‍م‌ ب‍روم‍ر ل‍وئ‍ی‌ ب‍ن‍اپ‍ارت‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : م‍ارک‍س‌، ک‍ارل‌، ‏‫‫۱۸۱۸ - ‏‏۱۸۸۳م.‬‬
Marx, Karl
‏عنوان و نام پديدآور : ه‍ی‍ج‍ده‍م‌ ب‍روم‍ر ل‍وئ‍ی‌ ب‍ن‍اپ‍ارت‌/ ک‍ارل‌ م‍ارک‍س‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ب‍اق‍ر پ‍ره‍ام‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ر م‍رک‍ز‏‫، ۱۳۷۷.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫ش‍ش‌، ۲۰۹ ص.‬
‏فروست : نش‍ر م‍رک‍ز؛ ش‍م‍اره‌ ن‍ش‍ر ۳۹۸.
‏شابک : ‏‫‬‭‎964-305-393-8‬ ؛ ‏‫۸۶۰۰ ريال (چاپ دوم)‬‬ ؛ ‏‫۹۸۰۰ ريال (چاپ سوم)‬‬ ؛ ‏‫۱۸۰۰۰ ريال (چاپ چهارم)‬ ؛ ‏‫۳۶۰۰۰ ريال‬‏‫: چاپ پنجم‬: ‏‫‬‭978-964-305-393-2 ؛ ‏‫۴۸۰۰۰ ریال(چاپ ششم)‬
‏يادداشت : ‏‫ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: .‭‎Der achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte‬
‏يادداشت : عنوان به انگلیسی: The eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte
‏يادداشت : ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ در س‍ال‍ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ب‍ا ع‍ن‍اوی‍ن‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ت‍وس‍ط م‍ت‍رج‍م‍ی‍ن‌ و ن‍اش‍ران‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ن‍ی‍ز م‍ن‍ت‍ش‍ر ش‍ده‌ اس‍ت‌.
‏يادداشت : ‏‫چ‍اپ‌ دوم‌: ۱۳۷۸.‬
‏يادداشت : ‏‫چ‍اپ‌ س‍وم‌: ۱۳۷۹.‬
‏يادداشت : ‏‫چ‍اپ‌ چ‍ه‍ارم‌: ۱۳۸۲.‬
‏يادداشت : ‏‫چاپ پنجم: ۱۳۸۷.‬
‏يادداشت : چاپ ششم : ۱۳۹۰.
‏موضوع : فرانسه -- تاریخ-- کودتا، ‏‫ ۱۸۵۱م.‏‬
‏موضوع : فرانسه -- تاریخ -- انقلاب فوریه، ‏‫۱۸۴۸م.‏‬
‏موضوع : فرانسه -- تاریخ -- جمهوری دوم، ‏‫۱۸۵۲-۱۸۴۸م.‏‬
‏شناسه افزوده : پ‍ره‍ام‌، ب‍اق‍ر، ‏‫۱۳۱۳ -‏‬، مترجم
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭DC۲۷۴‏‫‬‮‭/م۲ھ۳ ۱۳۷۷
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۹۴۴/۰۷
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۷-۱۵۹۲۶
 
   آدرس ثابت  ه‍ی‍ج‍ده‍م‌ ب‍روم‍ر ل‍وئ‍ی‌ ب‍ن‍اپ‍ارت‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۳۹۴۱۰ ‬
‪ ۳۰۰۰-۱۱۳۳۰ ‬
۷
۱۳۷۷
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۲۶۸۵۵ ‬
‪ ۸۱۰۰-۲۶۸۵۵ ‬
۱۴
۱۳۷۷
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۹۹۱۵۸ ‬
‪ ۴۵۸۲۸۸ ‬
۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۹۹۱۵۹ ‬
‪ ۵۵۰۱۴۷ ‬
۵
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۱۸۷۸۶ ‬
‪ ۴۵۸۲۸۷ ‬
۲
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۴۱۸۷۸۷ ‬
‪ ۵۵۰۱۴۶ ‬
۴
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۹۱۰۸۲ ‬
‪ ۴۴۶۸۹۷ ‬
۱
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۴۹۱۰۸۳ ‬
‪ ۵۵۱۸۵۶ ‬
۶
۳
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۷۱۰۱۳۲ ‬
‪ ۶۳-۱۵۳۶۲۷ ‬
۸
۱۳۷۷
۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۱۰۱۳۳ ‬
‪ ۲۸۹۱۵۹ ‬
۹
۱۳۸۲
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۹۶۲۵۵ ‬
‪ ۹۰۹۵۴۳ ‬
۱۰
۱۳۸۷
۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۹۶۲۵۶ ‬
‪ ۹۱۱۴۸۱ ‬
۱۱
۱۳۸۷
۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۸۳۶۹۵۵ ‬
‪ ۱۰۲۹۲۸۷ ‬
۱۲
۱۳۹۰
۶
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۸۳۶۹۵۶ ‬
‪ ۱۰۲۹۲۸۶ ‬
۱۳
۱۳۹۰
۶
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۵۲۷۹۱۹ ‬
‪ ۱۶۱۴۸۸۹ ‬
۱۵
۱۳۹۳
۷
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۵۲۷۹۲۰ ‬
‪ ۱۶۲۶۴۸۴ ‬
۱۶
۱۳۹۳
۷
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh