راه‍ن‍م‍ای‌ ش‍ب‍ی‍ه‌س‍از پ‍رواز م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : م‍ش‍رق‌ زم‍ی‍ن‍ی‌، ف‍ره‍اد، گردآورنده، مترجم
‏عنوان و نام پديدآور : راه‍ن‍م‍ای‌ ش‍ب‍ی‍ه‌س‍از پ‍رواز م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌/ ت‍رج‍م‍ه‌ و ت‍ال‍ی‍ف‌ ف‍ره‍اد م‍ش‍رق‌‌زم‍ی‍ن‍ی‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌‏‫، ۱۳۷۲.‬
‏مشخصات ظاهری : ۲۵۵ ص‌:‌ م‍ص‍ور، ج‍دول‌، نقشه ( تاشده).
‏فروست : ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌‏‫؛ ۷۲- ۶۴.‬
‏شابک : ‏‫۲۶۰۰ری‍ال‌‬
‏يادداشت : ک‍ت‍اب‌ ح‍اض‍ر بر اساس‌‎ Microsoft flight simulator‬ ترجمه شده است.
‏یادداشت : واژه‌ن‍ام‍ه‌.
‏موضوع : ‏‫شبیه‌ساز پرواز مایکروسافت (فایل کامپیوتر)‬‬
‏موضوع : هواپیماها -- هدایت -- شبیه‌سازی کامپیوتر‌ی
‏موضوع : بازی‌های کامپیوتری پرواز
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭TL۷۱۲/۵‏‫‬‭‭/م‌۵ر۲ ۱۳۷۲
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۷۹۴/۸۷۵۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۲-۳۴۲۶
 
   آدرس ثابت  راه‍ن‍م‍ای‌ ش‍ب‍ی‍ه‌س‍از پ‍رواز م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۴۴۸۶۴ ‬
‪ ۴۷۰۲۷۹ ‬
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۲۳۷۴۶۲۵ ‬
‪ ۶۹۳۸۸۶ ‬
۲
۱۳۷۲
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh