زم‍ی‍ن‌ م‍ی‌ل‍رزد
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : وی‍س‍ک‍ون‍ت‍ی‌، ل‍وک‍ی‍ت‍و، ۱۹۷۶ - ۱۹۰۶
‎Visconti, Luchino‬
‏عنوان و نام پديدآور : زم‍ی‍ن‌ م‍ی‌ل‍رزد/ ف‍ی‍ل‍م‍ن‍ام‍ه‌ ل‍وک‍ی‍ن‍و وی‍س‍ک‍ون‍ت‍ی‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ م‍س‍ع‍ود اوح‍دی‌
‏مشخصات نشر : [ت‍ه‍ران‌]: خ‍ج‍س‍ت‍ه‌، ۱۳۷۰.
‏مشخصات ظاهری : ۱۳۶ ص‌.م‍ص‍ور، ع‍ک‍س‌
‏فروست : (ه‍ن‍ر ه‍ف‍ت‍م‌‎ ;‬۱)
‏شابک : ب‍ه‍ا:۸۰۰ری‍ال‌ ؛ ب‍ه‍ا:۸۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : چ‍اپ‌ دوم‌: ۲۰۰۰ :۱۳۷۶ ری‍ال‌
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎Laterra Trema‬.
‏موضوع : وی‍س‍ک‍ون‍ت‍ی‌، ل‍وک‍ی‍ن‍و، ،۱۹۷۶ - ۱۹۰۶‎.Visconti, Luchina‬زم‍ی‍ن‌ م‍ی‌ل‍رزد -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
‏موضوع : ف‍ی‍ل‍م‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
‏شناسه افزوده : اوح‍دی‌، م‍س‍ع‍ود، ۱۳۲۹ - ، م‍ت‍رج‍م‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭PN۱۹۹۷ /ز۸۳‏‫‬‭‭ ۱۳۷۰
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۷۹۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۱-۲۶
 
   آدرس ثابت  زم‍ی‍ن‌ م‍ی‌ل‍رزد
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۰۰۵۸۴ ‬
‪ ۹۲۴۴۹ ‬
۱
۱۳۷۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۰۰۵۸۵ ‬
‪ ۹۲۴۵۰ ‬
۲
۱۳۷۰
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh